17 maj 2022 klocka 08.30 - 15.00

Konferens om att möta våldsutövare

Bild på Conventumarena med texten: Glöm inte boka in den 17 maj.

Foto i bakgrunden: Mostphotos

Välkommen till en konferens med fokus på våldsutövare. Under dagen kommer SKR informera om den nya lagstiftningen och yrkesverksamma som möter våldsutövare kommer att berätta om hur arbetet ser ut.

Syftet med dagen är att ge en ökad kunskap som utgår från att vi måste upptäcka
våldsutövare, motivera, utreda, behandla och upprätthålla en förändring.

Bakgrund

För att förebygga våld och andra övergrepp i nära relationer infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 augusti 2021. Det innebär bland annat ett uttalat krav att det hör till socialnämndens uppgifter att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska upphöra med våldet eller övergreppen. Regeringen beslutade att man ska beakta ”att våld ska förebyggas med fokus på våldsutövare och maskulinitetsnormer”.

Att förändra beteendet hos våldsutövare är viktigt för att kunna förebygga våld, och kommuner och regioner behöver stärka det arbetet. Länsstyrelsens mål är att samtliga kommuner kan erbjuda insatser som "verkar för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska upphöra med våldet eller övergreppen”.

Målgrupp

Dagen riktar sig särskilt till politiker, socialchefer/IFO-chefer och yrkesverksamma inom länets kommuner och Region Örebro län samt till dig som arbetar inom rättsväsende och ideella organisationer. Övriga intresserade av frågorna är välkomna vid mån av plats.

Anmälan

Dagen är kostnadsfri. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan deltagare, kontakta då Mari Grönlund om ändringarna.

Vid uteblivet deltagande utan avanmälan tar vi ut en kostnad på 300 kronor. Eventuell avanmälan ska ske senast 11 maj.

Program

08.30 Incheckning

09.00-09.15 Välkommen! Länsstyrelsen hälsar välkommen

Inledning av länsråd Anna Olofsson.

09.15-09.55 Socialtjänstens ansvar för våldsutövare (presentation ny lagstiftning)

Mia Hemmestad från SKR berättar om den nya bestämmelsen i SoL som reglerar socialtjänstens ansvar för våldsutövare och som började att gälla den 1 augusti 2021.

Mia Hemmestad är förbundsjurist på SKR och arbetar med socialrättsliga frågor.

10.00–10.30 Kaffe och smörgås

10.30–11.15 Behandlingsarbete med relationsbrottsdömda

Karolina Bergström, Kriminalvården.

11.20-12.00 Presentation - Behovsinventering av insatser för våldsutövare i nära relation i Örebro län

Joakim Petersson och Filippa Klint, Örebro universitet.

Joakim arbetar som lektor i kriminologi vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet. Joakims forskning fokuserar på riskbedömning och riskhantering för partnervåld, med ett särskilt fokus på forskning om partnervåldsförövare.

Filippa arbetar som forskarassistent i kriminologi vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet. Hon har en masterexamen i psykologi och skrev masteruppsatsen om intervjuer med barn med autismspektrumtillstånd.

12.00–13.00 Lunch

13.00-13.50 Reparativ rättvisa och försoningsarbete i mötet med den som är dömd för allvarliga brott.

Ulrika Fritzson, Svenska Kyrkan.

Ulrika är präst, teol. doktor i religionsfilosofi med specialfokus på försoningsprocesser, facilitator i reparativ rättvisa och ”Victim offender dialogue”, grundare till Försoningegruppen i Sverige.

13.50-14.15 Fika

14.15-14.50 Behandlare ute i verkligheten

Per Åsell, Mansmottagningen

Per är utbildad socionom och leg.psykoterapeut och arbetar på Mansmottagningen.

14.50-15.00 Länsstyrelsen avslutar dagen.

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 maj klockan 23.30.
VAR:
Conventum konferens, Handskmakaren, Örebro
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 maj 2022

Kontakt