Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

12- 17 maj 2022 klocka 09.00 - 16.00

Regional samverkanskurs 2022

Välkommen till årets regionala samverkanskurs (RSK) som pågår under fyra dagar, 12–13 maj samt 16 och 17 maj. Kursen har som mål att öka förmågan till samverkan mellan myndigheter och organisationer vid stora olyckor och extraordinära händelser.

Tid och plats

Kursen sträcker sig över fyra dagar och äger rum på tre platser. När du anmäler dig till kursen anmäler du dig till samtliga fyra dagar.

12 maj klockan 9–13 maj klockan 16: internat på Loka Brunn, Hällefors.
16 maj klockan 8.30–16: Universitetssjukhuset, Örebro.
17 maj klockan 8.30–16: Nerikes Brandkår, Örebro.
Observera att det inte är någon kurs 14–15 maj!

Komplett program för dagarna kommer att skickas ut till alla deltagare.

Kostnad och logi

Deltagaravgiften är 2 000 kronor och faktureras din organisation av Länsstyrelsen. I avgiften ingår fika och lunch samtliga dagar, samt enkelrum i samband med internatet 12–13 maj. Du behöver dock ange i din anmälan om du avser att övernatta under internetet för att vi ska kunna boka boende åt dig.

Om kursen

Kursen kommer bland annat att handla om krishanteringssystemet, gemensamma grunder för samverkan och ledning, olika aktörers ansvar och roller samt lagstiftning inom krisberedskapsområdet och civilt förslag. Utbildningsdagarna innehåller föreläsningar samt diskussioner och grupparbeten utifrån relevanta scenarion från tidigare inträffade händelser.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal inom räddningstjänst, polis, regionen, SOS Alarm, Försvarsmakten, kommunens krisorganisation, Länsstyrelsens krishanteringsorganisation, företag med verksamhet inom farliga ämnen och andra myndigheter och organisationer med uppgifter inom krisberedskap.

Du bör som deltagare ha en samordnande eller operativ roll inom din organisation. Exempelvis räddningsledare, polisinsatschef, medicinskt ansvarig, sjukvårdsledare, beredskapssamordnare, TiB eller ingå i din aktörs krisorganisation.

Resultatet av kursen är i hög grad beroende av den samlade kunskapen bland kursdeltagarna och du bör därför ha god kunskap om den egna organisationen.

Anmälan

Anmäl ditt deltagande till kursens samtliga fyra dagar via formuläret nedan senast 12 april. Maxantalet deltagare är 25 personer.

För att nå önskad effekt vid övningarna är det viktigt att kursen har en bred sammansättning av deltagare. Kursledningen förbehåller sig därför rätten att vid behov göra ett urval bland anmälningarna för att uppnå jämn aktörsfördelning till utbildningsplatserna.

VAR:
Loka Brunn, Universitetssjukhuset och Nerikes Brandkår
KOSTNAD:
2000
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 april klockan 14.00.

Kontakt