Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

29 mar 2022 klocka 08.15 - 16.00

Inspirationsdag om SMADIT

Samhällsråd T bjuder tillsammans med länets samordningsgrupp för SMADIT in till en inspirationsdag om SMADIT-arbetet i Örebro län. SMADIT står för samverkan mot alkohol och droger i trafiken och är ett samverkansarbete som pågått sedan år 2006 mellan Region Örebro län, Polisen, Kriminalvården, kommunernas socialtjänster samt Länsstyrelsen.

Syftet med SMADIT är att verka för en drogfri trafik och ge snabba och effektiva vårderbjudanden till de som misstänks för rattfylleri, drograttfylleri, ringa narkotikabrott och/eller dopningsbrott, på så sätt kan även antalet återfall minskas och brott förebyggas. En överenskommelse mellan ovanstående parter ligger till grund för den långsiktiga samverkan. Välkommen till en inspirationsdag med föreläsare från nationell, regional och lokal nivå.

Dagens syfte är att inspirera dig som på något sätt arbetar direkt eller indirekt med SMADIT-metoden. Målet med dagen är att få till ett systematiskt arbete för att få fler i Örebro län att upptäcka, motivera och erbjuda vård med koppling till SMADIT.

Målgrupp

Verksamhetsnära, beslutsfattare och chefer inom Polisen, Region Örebro län, Kriminalvården, Länsstyrelsen samt kommunernas socialtjänst.

Anmälan

Inspirationsdagen är kostnadsfri. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan deltagare, i sådant fall upplys Josefin Sejnelid om ändringarna.

Vid uteblivet deltagande utan avanmälan tar vi ut en kostnad på 300 kronor. Eventuell avanmälan ska ske senast 21 mars.

Program

8.15-8.45 Registrering med kaffe och te

08.45 Inledningstal från Samhällsråd T, styrgrupp för SMADIT i Örebro län
Maria Larsson, landshövding Örebro län, Länsstyrelsen Örebro län.

SMADIT- arbetet i Örebro län
Birgitta Sjökvist Karlsson, samordnare för SMADIT i länet, Region Örebro län,
Josefin Sejnelid, Länssamordnare ANDTS-frågor, Länsstyrelsen Örebro län och
Thomas Jäderqvist, PO-samordnare, Polisområde Örebro ger en beskrivning av SMADIT-arbetet i länet och hur organisationen för arbetet ser ut.

Folkhälsomyndigheten – Myndighetssamverkan för SMADIT-arbetet på nationell nivå
Linda Brännström, ANDTS-samordnare, Folkhälsomyndigheten om arbetet med SMADIT på nationell nivå.

09.45 Fikapaus med kaffe, te och smörgås

Diskussion runt borden

Sveriges Kommuner och Regioner och kopplingen till SMADIT
Zophia Mellgren, samordnare, och Mikael Malm, handläggare, vid Sveriges Kommuner och Regioner berättar om sin roll utifrån SMADIT.

Transportstyrelsen med koppling till SMADIT-arbetet
Marie Skyving, analytiker och doktorand och Ted Snölilja, verksamhetsutvecklare, Transportstyrelsen om nykterhet i trafiken och konsekvenser för körkortsinnehav

Varför behövs SMADIT? Hur ser verkligheten ut och vägen från ertappande till överlämning
Birgitta Sjökvist Karlsson, samordnare för SMADIT i länet, Region Örebro län och Niklas Solvang, Polis, lokalpolisområde Örebro län berättar om det operativa arbetet med SMADIT i Örebro län, drogtecken och vägen in till Beroendecentrum.

11.45 Lunch

Så ett frö till förändring - Det är i mötet med människor du kan göra skillnad
Birgitta Sjökvist Karlsson, samordnare för SMADIT i länet, Region Örebro län och Niklas Solvang, Polis, lokalpolisområde Örebro län om motivering och samtal vid beroende.

Socialtjänstens uppdrag inom SMADIT-arbetet, myndighetsperspektivet samt exempel på vård- och behandlingsinsatser i några av länets kommuner
Peter Joelsson, socialtjänsten i Lindesberg berättar om socialtjänstens uppdrag. Vi får ta del av vård- och behandlingsinsatser inom öppenvården:

  • Socialtjänsten Askersund, verksamheten SoL-Kraft: Catrin Högberg och Jörgen Eriksson
  • Socialtjänsten Karlskoga, verksamheten Tellus: Kristina Munter, Camilla Vidbark och Peter Henriksson
  • Socialtjänsten Örebro: Ida Reinholdsson och Jonas Léwen.

Fikapaus med kaffe, te och kaka
Diskussion runt borden

Frivårdens nya roll i rättskedjan
Karolina Bergström, kriminalvårdsinspektör och Camilla Berggren, senior handläggare, Frivården, berättar om frivårdens nya lagstiftning och nya uppdrag.

SMADIT- ur ett samverkansperspektiv –SMADIT i Örebro län 2025?
Så vill vi att arbetet med SMADIT ska se ut år 2025.

16.00 Tack för idag - inspirationsdagen avslutas

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 21 mars klockan 23.30.
VAR:
Elite Stora hotellet, Drottninggatan 1, Örebro
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
21 mar 2022

Kontakt