18 jan 2022 klocka 09.30 - 12.00

Sortval i småskalig, ekologisk grönsaksodling, digital kurs

Mangold

Mangold. Foto: Ann-Sofie Hedberg

Välkommen till en halvdag med fokus på sortval i småskalig, ekologisk grönsaksodling

Innehåll

Ylva Andersson från Hushållningssällskapet berättar om vad man bör tänka på vid sortval och vilka regler som gäller inom ekologisk odling. Joel Holmdahl från Rikkenstorp och Jonas Ringqvist på Bossgården kommer att berätta om sina erfarenheter och hur de resonerar krig sortval av grönsaker. Väljer de hybrider eller öppenpollinerade sorter? Odlar de några kultursorter – i så fall vilka och hur funkar det?

Medverkande

  • Ylva Andersson, rådgivare växtodling och trädgård, Hushållningssällskapet
  • Jonas Ringqvist, ekologisk grönsaksodlare på Bossgården, Tidaholm
  • Joel Holmdahl, ekologisk grönsaksodlare, Rikkenstorp, Grängesberg

Joel Holmdahl driver Rikkenstorps gård tillsammans med Maria Danielsson och övrig familj. Gården ligger i Finnmarken i de nordligaste delarna av Örebro län. Förutom grönsaksodlingen på cirka 3000 kvadratmeter brukar de fem hektar åker med vall och en del naturbetesmark som betas av gårdens får. Joel arbetar heltid på gården och Maria ungefär halvtid. Grönsaksodlingen drivs som en andelsodling som startades för sex år sedan.

»Rikkenstorps gård Länk till annan webbplats.

Jonas Ringqvist driver Bossgården utanför Tidaholm tillsammans med sin familj. De odlar grönsaker och håller höns och betesdjur i liten skala. Odlingen är ekologiskt certifierad och de är även Demeter-certifierade som biodynamiskt jordbruk. De odlar många olika slags grönsaker och djuren har en självklar plats på gården. Traktorn används minimalt och de försöker att bearbeta jorden så lite som möjligt. De säljer andelar men även på torget i Tidaholm och via REKO-ringar.

»Bossgården Länk till annan webbplats.

Kursdagen riktar sig till yrkesverksamma grönsaksodlare eller blivande sådana.

Information kring anmälan

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
VAR:
Digital kurs
KOSTNAD:
Kursen är kostnadsfri och finansieras via Landsbygdsprogrammet.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 jan 2022

Kontakt