01- 09 feb 2022 klocka 09.00 - 16.00

Grundkurs för behörighet att använda växtskyddsmedel, 4 dagar, 1, 2, 8 och 9 februari 2022

Historisk karta

Den som yrkesmässigt använder kemiska växtskyddsmedel klass 1L och 2L måste gå en 4-dagars behörighetsutbildning. Det krävs olika tillstånd för användning utomhus och användning i och omkring växthus. Denna kurs har inriktning användning utomhus (ej betningsmedel).

Kursen är fyra dagar och ger behörighet för användning utomhus av växtskyddsmedel, klass 1L och 2L (ej betningsmedel). Kursens inriktning är lantbruk, men ger behörighet även för annan utomhusanvändning – som trädgårdsodling på friland, grönytor, golfbanor med mera.

Grundkursen kommer att genomföras digitalt, du deltar hemma vid din dator. Vi skickar ut länken till kurstillfällena till din e-postadress. Kursdagarna kommer att varvas med digitala lektioner och genomgångar samt en del självstudier och övningsuppgifter. Kursen avslutas med ett kunskapsprov.

Krav: För att gå kursen ska du ha fyllt 18 år. För att få behörigheten krävs närvaro alla kursdagar samt godkänt prov.

Information

Tobias Kindvall       010-224 84 42, tobias.kindvall@lansstyrelsen.se 
Therese Erneskog  070-939 04 86, therese.erneskog@lansstyrelsen.se

Andra grundkurser

Om datumen inte passar kan du gå grundkursen anordnad av ett annat län. Hör av dig till Tobias eller Therese så hjälper vi dig hitta en kurs som passar.

Anmäl dig till grundkurs växtskyddsmedel i Örebro

VAR:
Du deltar hemifrån via din dator.
KOSTNAD:
Kursavgiften är 5 500 kronor (exklusive moms). Kurslitteratur ingår i kursavgiften.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 jan 2022

Kontakt