31 jan 2022 klocka 09.00 - 16.00

Introduktionsdag kring hasardspelsyndrom och om kognitiv beteendeterapi KBT som behandlingsmetod

Länsstyrelsen bjuder in till en introduktionsdag utifrån manualen ”Till Spelfrihet” som bygger på kognitiv beteendeterapi vid spelmissbruk.

Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare med KBT -inriktning, utbildningskonsult, föreläsare och författare. Vidare är Liria utbildare i Motiverande samtal och medlem av nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Hon är ofta anlitad som föreläsare på kurser och konferenser med inriktning mot motivation, motstånd och förändring samt kognitiv beteendeterapi. Liria är författare till boken ”Manual för behandling individuellt eller i grupp Till Spelfrihet, Kognitiv beteendeterapi vid spelberoende”.

Målgrupp

Behandlare med KBT-inriktning verksamma inom den kommunala eller regionens behandlingsverksamhet riktat mot spelmissbruk och eller spelberoende.

Anmälan

Görs via Länsstyrelsen Gävleborg.

För mer information kontakta:

maria.donnerstal@lansstyrelsen.se eller 010-225 14 77

Varmt välkomna önskar Länsstyrelsen Uppsala län, Västmanlands län, Östergötlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län, Södermanlands län Värmlands län och Örebro län

VAR:
Digitalt via Zoom
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 jan 2022

Kontakt