28- 08 okt dec klocka 15.00 - 16.00

Utbildning om cannabis och ungdomar

Länets narkotikaförebyggande arbetsgrupp i samverkan med Maria ungdom/Skolverksamheten bjuder under hösten in till en kunskapshöjande utbildningsinsats i fyra delar inom området cannabis och ungdomar.

Kuratorerna Bernard Landh och Thomas Göth från Maria ungdoms Skolverksamhet kommer att hålla i utbildningen. De har under flera år utbildat personal på Örebros gymnasieskolor och kommer nu under denna utbildningsinsats att vända sig till hela länet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med ungdomar i verksamheterna skola. elevhälsa, fritidsgård, förening, socialtjänst eller liknande i Örebro län.

Utbildningens fyra delar

  • Del 1, 13 oktober kl. 15-16
  • Del 2, 28 oktober kl. 15-16
  • Del 3, 18 november kl. 15-16
  • Del 4, 8 december kl. 15-16

Föreläsningarna ges digitalt genom plattformen Teams. Utbildningsdelarna hänger samman med varandra och syftar till att höja kunskapen inom området cannabis och ungdomar. Vid anmälan förväntas man därför deltaga vid utbildningens samtliga delar.

Kortfattat kommer utbildningen att innehålla:

  • Grundläggande fakta om cannabis
  • Tecken på användning av cannabis
  • Olika påståenden om cannabis
  • Stöd för att bemöta ungas argument om cannabis

Under utbildningen kommer möjlighet ges till att ställa frågor till föreläsarna. Varje utbildningsdel kommer att följas upp med en kort enkät som skickas ut till dig.

VAR:
Digitalt genom plattformen Teams
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
08 okt 2021

Anmälan

Kontakt