02 aug 2021 klocka 14.00 - 17.00

Grönsaksodling – växtnäring och gröngödsling

Morötter

Välkommen till tre träffar om odling av grönsaker med ekologiska produktionsmetoder. Vi diskuterar aktuella frågor om odlingen med Ylva Andersson, trädgårdsrådgivare Hushållningssällskapet,

Grönsaker står allt mer i centrum. Vi konsumerar mer grönsaker än tidigare och efterfrågan på närodlat, härodlat, ekologiskt och svenskt ökar.

Vid tre fristående träffar under sommar-höst får vi med Ylva Andersson, trädgårdsrådgivare Hushållningssällskapet, diskutera aktuella frågor om odling av grönsaker med ekologiska produktionsmetoder.

Måndag 2 augusti, 14.00-17.00, del 2
Gammaldags grönt, Odensbacken

Britt-Marie Andersson och Jörgen Wistrand, Gammaldags grönt i Odensbacken skalar upp sin odling i år och kommer att bruka 1,5 hektar inklusive gröngödsling och träda. Närmast gården finns en bäddodling med blandade grönsaker samt lite radodling. På åkermark uppe i skogen odlas rotsaker, och i år även blålusern på försök. Tanken är att använda egenodlad blålusern som täckmaterial istället för inköpt pelleterad gödsel. Britt-Marie säljer via REKO, marknader och till caféer och restauranger.

Vid den här fältvandringen kommer vi att prata om växtnäring med lite extra fokus på gröngödsling, både som en del av växtföljden och för användning som täckmaterial i andra delar av odlingen. Vi pratar om de olika grödornas kvävebehov och effekten av gröngödsling och andra ekologiska gödselmedel.

Ta med egen fikakorg! Då har vi lättare att hålla avstånd och undvika smittspridning.

Rikkenstorp, Grängesberg

Joel och Maria driver ett andelsjordbruk med odling i upphöjda bäddar, sådd och plantering en stor del av säsongen och leveranser nio månader om året. Under den här heldagen blandar vi teori med att titta på de odlingarna i växthus och gårdens jordkällare som används för vinterförvaring.

Den här dagen fokuserar vi på ekonomi i den småskaliga odlingen, odlingsplanering, sortval och lagring. Rikkenstorp odlar några kultursorter och flera äldre öppenpollinerade sorter.

Medverkande

Ylva Andersson, trädgårdsrådgivare på Hushållningssällskapet. Ann-Sofie Hedberg och Ingalill Kämmerling, Länsstyrelsen Örebro län.

Målgrupp

Målgrupp för kursen landsbygdsföretagare som odlar grönsaker yrkesmässigt eller planerar för att starta yrkesmässig produktion av grönsaker.

Företag verksamma i Örebro län har förtur till platserna men du är välkommen med anmälan om du är verksam utanför länet. Du får besked om du inte får en plats.

Information om ditt deltagande med anledning av covid-19

Träffen genomförs endast om Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter det. Du är välkommen om du är frisk, men stanna hemma om du har symtom. När vi ses värnar vi om varandras hälsa genom att inte hälsa i hand, inte stå för nära varandra och hålla god handhygien. Information om ditt deltagande med anledning av covid-19

Information

Ann-Sofie Hedberg, 010-224 84 26, ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se eller Ingalill Kämmerling, 010-224 84 31, ingalill.kammerling@lansstyrelsen.se

Anmälan

 

Tänk på att avanmäla dig så snart som möjligt om du får förhinder!

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

    .

VAR:
Gammeldags grönt, Höre 623, Odensbacken
KOSTNAD:
Kursen är kostnadsfri för deltagarna, bekostas av Landsbygdsprogrammet.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 aug 2021

Kontakt