08 nov 2021 klocka 08.30 - 15.30

Konferens: Maskulinitet i förändring – tema kärlek 

Fotografier på föreläsarna

Lena Gunnarson, Elin Eklöf, Jonatan Loxdal och Johan Petterson

Vad betyder kärlek för män? Hur påverkar maskulinitetsideal våra nära relationer och vad innebär dessa för individer och för samhället i stort? Hur kan kärlek och relationer kopplas till ekonomiska och politiska strukturer i vårt samhälle? Under denna dag får du möta både forskare och praktiker i föreläsningar och samtal kring incels, sugardejting och prostitution. Vi ringar in problemområden och försöker identifiera konkreta förändringsförslag.

Om konferensen

Maskulinitet i förändring är en årlig konferens som belyser aktuell forskning såväl som praktiskt arbete. Konferensen har ett brett köns- och genusperspektiv men med en särskild betoning på pojkar, män och maskuliniteter. Den är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län och RF-SISU Örebro län. Konferensen kommer teckenspråkstolkas.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är politiker, chef och tjänsteperson som arbetar inom jämställdhetsområdet och mäns våld mot kvinnor. Även du som verkar inom det civila samhället och föreningar är välkommen, samt du som har intresse av frågorna.

Program

08.30 Registrering inklusive liten frukost

09.00 Inledning
Med länsråd Anna Olofsson samt information från moderator

09.15 Mäns makt och sårbarhet: Från kärlek till sugardejting och incels
Lena Gunnarsson, docent i genusvetenskap, Örebro Universitet

10.15 Paus

10.30 Vilka är det som köper sex?
Elin Eklöf, regionkoordinator prostitution och människohandel i region Bergslagen

11.15 Lunch

12.30 Manosfären - från mansrättsaktivister till no-fap och incels
Jonatan Loxdal, journalist KIT, Expressen och Arbetet Kultur

13.30 Paus

13.40 Vad görs och vad kan göras kring maskulinitet & kärlek/relationer?
Johan Petterson, Jämlikhetskonsult, Make Equal

14.40 Fikapaus med mingel

15.10 Slutord och utvärdering

15.30 Avslut

Om föreläsningarna

Mäns makt och sårbarhet: från kärlek till sugardejting och incels.
Lena Gunnarsson, docent i genusvetenskap, Örebro Universitet

Lena utgår från sin forskning och kommer att hantera mäns tvetydiga position i den heterosexuella intimiteten. Å ena sidan har män, i och med patriarkatet, en maktposition i relation till kvinnor, å andra sidan är intimiteten en arena där de är sårbara. Lena gör nedslag i teman som normativ heterokärlek, sugardejting och incelfenomenet för att belysa denna dubbelhet. För närvarande leder hon ett forskningsprojekt om heterosexuell sugardejting och fokus i hennes forskning är relationen mellan kärlek, makt och kön.

Vilka är det som köper sex?
Elin Eklöf, regionkoordinator prostitution och människohandel i region Bergslagen

Vi vet att sexköparen är en man, och att det kan vara vem som helst. Men sedan då? Någonting är det ändå som utmärker männen som begår just de här brottsliga handlingarna. Utifrån olika kunskapskällor och erfarenheter från KAST-mottagningar och organisationer som arbetar med frågan gör Elin en genomlysning av frågan - Vilka är det som köper sex?

Manosfären - från mansrättsaktivister till no-fap och incels
Jonatan Loxdal, journalist KIT, Expressen och Arbetet Kultur

I april 2018 chockades Kanada när en man körde en lastbil rakt in i fotgängare på en gata i Toronto och dödade 10 personer. Därefter lärde sig hela världen ett nytt ord: incel. Idag vet många att incels är män som lever i oönskat celibat, och som riktar sin ilska mot kvinnor. Men incels är också en del av ett större sammanhang, som kallas för manosfären. Det är en samling platser på internet där mer eller mindre radikala idéströmningar sprids med teman som dejting, sex, mansrättsaktivism, kost, träning och självhjälp. Hur ser de olika inriktningarna ut? Hur märks de i Sverige? Och vilka av dem kan kopplas till extremhögern? Jonatan ger oss sin bild, han är journalist och har bevakat mansrörelser och extremhögern.

Vad görs och vad kan göras kring maskulinitet & kärlek/relationer?
Johan Petterson, Jämlikhetskonsult, Make Equal

Hur spelar föreställningar om eftersträvansvärd maskulinitet in när det kommer till relationer, sex och samtycke? Hur kan de, till viss del, förändrade förväntningar på killar och män i denna kontext skapa förvirring då de går stick i stäv med fortfarande existerande traditionella förväntningar? Johan bidrar med ett praktikerperspektiv och ger exempel på vad som görs och vad som kan göras kring maskulinitet och kärlek/relationer, bland annat inom mansseparatistiska samtalsgrupper. Han utgår delvis från egna satsningar som Killmiddag, FATTA Man och Allt vi inte pratar om.

VAR:
Wilandersalen på Universitetssjukhuset i Örebro
KOSTNAD:
Konferensen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika och lunch
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 okt 2021

Anmälan

Kontakt