19 aug 2021 klocka 18.00 - 20.00

Utbildning: Våld i ungas relationer - för förskolan

Länsstyrelsen Örebro län, Sydnärkes folkhälsoteam, Folkhälsoteamet i norra Örebro län och Region Örebro län bjuder in till en utbildning om våld i ungas nära relationer. Detta är fortsättningen av utbildningsserien med Nina Rung, för dig som arbetar inom förskolan

Bakom satsningen står Länsstyrelsen Örebro län, Sydnärkes folkhälsoteam, Folkhälsoteamet i norra Örebro län och Region Örebro län.

Målgrupp

Kvällen riktar sig till dig som arbetar inom förskolan.

Bakgrund

Var femte ungdom har någon gång utsatts för brott i en nära relation, utsattheten bland flickor är högre än pojkar. Flickor är oftare utsatta för både fysiskt och sexuellt våld medan pojkar i större utsträckning varit utsatta för psykiskt våld. Statistik från Liv och hälsa ung 2020, Region Örebro län, visar att det är allt fler unga som har blivit utsatta för exempelvis trakasserier och mobbning, både fysiskt och online. Det är en något större andel tjejer än killar som har blivit utsatta, en bild som bekräftar den nationella statistiken.

Att motverka killars våld mot tjejer är en förutsättning för att nå det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Program

18.00-18.15 Information från moderator samt inledningstal av landshövdingen Maria Larsson.

18.15-20.00 En grund för att utveckla arbetet med jämställdhet är att se både hur arbetet idag ger önskade effekter längre fram och att koppla ihop jämställdhetsarbetet med våldspreventionen. Det fortsätter vi nu göra till hösten utifrån den grund vi lade i våras. Nu blir fokus mer på hur och på metoder, arbetssätt och praktik! Välkomna! Föreläsare: Nina Rung.

VAR:
Digitalt. Länk skickas ut en veckan innan.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 aug 2021

Anmälan

Kontakt