10 sep 2021 klocka 09.00 - 12.00

Utbildning: Våld i ungas relationer - att leda och organisera arbetet mot våld i ungas nära relation

Välkommen till ett förmiddagspass om våld i ungas nära relationer för dig som beslutsfattare. Detta är fortsättningen av en gemensam satsning i länet som arrangeras i samverkan med Länsstyrelsen Örebro län, Sydnärkes folkhälsoteam, folkhälsoteamet i norra Örebro län och Region Örebro län.

Utbildare

Linn Moser Hällén är socionom, föreläsare och författare med mångårig erfarenhet av arbete med våld i nära relationer, inom socialtjänsten. Linns expertområde är våld i nära relationer och myndighetsutövning/rättssäkert handläggningsarbete samt FREDA-bedömningsmetoder. Hur socialtjänsten kan omsätta lagstiftning, allmänna råd och riktlinjer i det praktiska sociala arbetet och hur FREDA-bedömningsmetoder kan vara ett stöd i detta arbete.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, beslutsfattare, strateger inom skola och socialtjänst.

Utbildningens innehåll

  • Vad vet vi om våld i ungas kärleksrelationer?
  • Samhällets ansvar för att upptäcka och skydda mot våld i nära relationer
  • Arbetsledningens/arbetsledarens ansvar - vilka förutsättningar behöver medarbetarna för att kunna möta problematiken våld i ungas kärleksrelationer?
  • Vikten av samverkan
VAR:
Digitalt. Länk skickas ut veckan innan utbildningen
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 sep 2021

Anmälan

Kontakt