30 sep 2021 klocka 09.00 - 12.00

Perspektivträngsel eller perspektiv­umgänge?

Bild som visar 6 personer avbildade som silluetter

Hur kan vi arbetar för att integrera fler sociala hållbarhets­perspektiv i våra verksamheter? Idag ställs högre krav på kommuner att integrera alltfler perspektiv i sina verksamheter. Det kan upplevas utmanande och som att perspektiven konkurrerar om utrymme. Finns det därför risk att perspektiven undanträngs när resurser är begränsade och vad kan det innebära för verksamheten?

Länsstyrelserna i Uppsala, Västmanland och Örebro län bjuder in till en gemensam digital nätverksträff. Fokus för träffen är kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för hur vi kan möta de upplevda utmaningarna av att integrera fler perspektiv samtidigt.

Missa inte chansen att dela erfarenheter med en kommun från ett annat län.

Program - Programmet kommer att uppdateras löpande

Föreläsning och workshop med Gertrud Åström.

Gertrud Åström, expert i sociala hållbarhetsfrågor. Gertruds tidigare uppdrag omfattar bland annat; jämställdhetspolitisk utredare, ordförande för Ordfront, ordförande Sveriges Kvinnolobby och ledamot i Svenska FN-förbundet. Gertrud är även sakkunnig i Stockholms stads Agenda 2030-råd.

Workshopen kommer att fokusera på följande frågor:

  • Hur får vi in hållbarhetsfrågorna i ordinarie styrnings- och ledningssystem?
  • Om vi jobbar med Agenda 2030 (alla frågor samtidigt) kanske vi tappar djupet?
  • Om vi jobbar specifikt med jämställdhets-, MR-, barn- eller funkisperspektiv kanske vi missar bredden och korskopplingarna?

Lärande exempel från Norrbottens kommuner

Karin Forsman, Utvecklingsledare, Norrbottens kommuner.

Karin leder utvecklingsarbetet På väg mot jämställda och attraktiva kommuner i Övertorneå, Kalix, Haparanda, Jokkmokk och Gällivare. Deltagarna erbjuds ett processtöd för att integrera jämställdhet och Agenda 2030 i kommunernas styrning.

Målgrupp

Kommunala tjänstepersoner, chefer och strateger med koppling till sociala hållbarhetsfrågor.

Kontaktpersoner

Kontakt Uppsala: Katarina Persson, regional samordnare för jämställdhet. katarina.persson@lansstyrelsen.se

Kontakt Västmanland: Torbjörn Messing, särskilt sakkunnig jämställdhet och mänskliga rättigheter. torbjorn.messing@lansstyrelsen.se

Kontakt Örebro: Sara Andersson, samordnare för mänskliga rättigheter. sara.e.andersson@lansstyrelsen.se

Anmälan

Anmälan görs på Länsstyrelsen i Uppsalas webbplats.

VAR:
Digital träff
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 sep 2021

Kontakt