28 maj 2021 klocka 09.00 - 12.00

Plan- och byggforum med temat:
Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Digitalisering

På mötet välkomnar vi Lantmäteriet och Boverket för att berätta mer om arbetet med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen och vad som är pågår just nu. Länsstyrelsen berättar även om ett digitalt handläggarstöd för länsstyrelsen och kommuner. Vi kommer att ha tillfälle att diskutera aktuella frågor kring digitalisering och vilka utmaningar som finns för att åstadkomma digitala processer.

Målgrupp

Vi vänder oss till chefer och handläggare inom samhällsplanering och geodata vid länets kommuner.

Program

08.50–09.00 Incheckning
- testa att teknik och uppkoppling fungerar

09.00–09.05 Välkomna!
Länsstyrelsen

09.05–10.00 Informationsdelning via nationell geodataplattform
-vad behöver kommuner förbereda sig på?
Mats Berglund, Lantmäteriet

10.00–10.15 Paus, 15 min

10.15–10.45 Boverkets föreskrifter för detaljplan och föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning
Anna-Alexandra Lidenstjarna, Boverket

10.45–11.10 Samverkansplattform PLAZA
- digitalt handläggarstöd
Christina Gustafsson, Länsstyrelsen

11.10–11.20 Paus, 10 min

11.20–11.40 Utmaningar för en digital samhällsbyggnadsprocess
Länsstyrelsen

11.40–12.00 Övrigt och avslutning
- Aktuella frågor inom samhällsplanering
Länsstyrelsen

12.00 Tack för idag!

VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt