08 jun 2021 klocka 14.00 - 17.00

Grönsaksodling – sådd och plantering

Välkommen till tre träffar om odling av grönsaker med ekologiska produktionsmetoder. Vi diskuterar aktuella frågor om odlingen med Ylva Andersson, trädgårdsrådgivare Hushållningssällskapet,

Grönsaker står allt mer i centrum. Vi konsumerar mer grönsaker än tidigare och efterfrågan på närodlat, härodlat, ekologiskt och svenskt ökar.

Vid tre fristående träffar under sommar-höst får vi med Ylva Andersson, trädgårdsrådgivare Hushållningssällskapet, diskutera aktuella frågor om odling av grönsaker med ekologiska produktionsmetoder.

Del 1 Granelunds ordlingar, Östansjö

Tisdag 8 juni, 14.00-17.00, del 1
Granelunds odlingar, Granelund Kårberg 117, Östansjö

Vi träffas vid Granelunds odlingar, Östansjö. Odlingarna drivs av Andreas och Lena. De odlar i fast bäddar med hjälp av en tvåhjulstraktor och handredskap. Säsongen 2021 utökar de odlingarna från 2000 till 4000 kvadratmeter frilandsodlingar och kommer samtidigt att certifiera sina odlingar enligt KRAV. Det är en intensiv odling med fokus på bladgrönt, sådd och plantering i omgångar och skörd under en lång säsong. En stor del av skörden säljs genom självplock men de säljer även en del via REKO, butiker och till caféer och restauranger.

Vid den här fältvandringen fokuserar vi lite extra på bladgrönt, sådd och plantering i omgångar, strategier för ogräsbekämpning och försäljning med självplock.

Gammaldags grönt, Odensbacken

Britt-Marie Andersson och Jörgen Wistrand skalar i år upp sin odling till 1,5 hektar, inklusive gröngödsling och träda. Närmast gården finns en bäddodling med blandade grönsaker samt lite radodling. Uppe i skogen odlas rotsaker, och i år även blålusern på försök. Tanken är att använda egenodlad blålusern som täckmaterial istället för inköpt pelleterad gödsel. Britt-Marie säljer via REKO, marknader och till caféer och restauranger.

Vid den här fältvandringen diskuterar vi växtnäring med lite extra fokus på gröngödsling, både som en del av växtföljden och för användning som täckmaterial i andra delar av odlingen. Vi pratar om olika grödors kvävebehov och effekten av gröngödsling och andra ekologiska gödselmedel.

Rikkenstorp, Grängesberg

Joel och Maria driver ett andelsjordbruk med odling i upphöjda bäddar, sådd och plantering en stor del av säsongen och leveranser nio månader om året. Under den här heldagen blandar vi teori med att titta på de odlingarna i växthus och gårdens jordkällare som används för vinterförvaring.

Den här dagen fokuserar vi på ekonomi i den småskaliga odlingen, odlingsplanering, sortval och lagring. Rikkenstorp odlar några kultursorter och flera äldre öppenpollinerade sorter.

Medverkande

Ylva Andersson, trädgårdsrådgivare på Hushållningssällskapet. Ann-Sofie Hedberg och Ingalill Kämmerling, Länsstyrelsen Örebro län.

Målgrupp

Målgrupp för kursen landsbygdsföretagare som odlar grönsaker yrkesmässigt eller planerar för att starta yrkesmässig produktion av grönsaker.

Företag verksamma i Örebro län har förtur till platserna men du är välkommen med anmälan om du är verksam utanför länet. Du får besked om du inte får en plats.

Information om ditt deltagande med anledning av covid-19

Träffen genomförs endast om Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter det. Du är välkommen om du är frisk, men stanna hemma om du har symtom. När vi ses värnar vi om varandras hälsa genom att inte hälsa i hand, inte stå för nära varandra och hålla god handhygien. Information om ditt deltagande med anledning av covid-19

Information

Ann-Sofie Hedberg, 010-224 84 26, ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se eller Ingalill Kämmerling, 010-224 84 31, ingalill.kammerling@lansstyrelsen.se

Anmälan

Kursen är tyvärr fullbokad. Visa ditt intresse, skicka gärna ett meddelande om du inte fått en plats.

Meddela om du är intresserad av en plats på reservlistan.

 

Tänk på att avanmäla dig så snart som möjligt om du får förhinder!

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

    .

VAR:
Granelunds odlingar, Östansjö
KOSTNAD:
Kursen är kostnadsfri för deltagarna, bekostas av Landsbygdsprogrammet.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
31 maj 2021

Kontakt