08- 09 okt dec klocka 09.00 - 15.00

Webbutbildning FREDA: Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relation

Regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor betonar vikten av förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn. För att samhället ska kunna erbjuda det skydd och stöd våldsutsatta har rätt till behöver socialtjänsten verktyg för att upptäcka, utreda, riskbedöma samt ge skydd, stöd och hjälp till personer som utsätts för våld i nära relationer. Det är ett stort ansvar och för att underlätta det är bedömningsmetoden FREDA framtagen.

Länsstyrelsen i Örebro län arrangerar en utbildning i riskbedömningsmetoden FREDA. FREDA består av tre instrument som är avsedda att användas inom socialtjänsten och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer. FREDA-kortfrågor ger professionella stöd att fråga om våld, FREDA-beskrivning utreder karaktär och omfattning av våldet och FREDA-farlighetsbedömning avser att ge en bild av risken för fortsatt våld och dödligt våld. Målgruppen är vuxna våldsutsatta personer samt unga som utsatts för våld inom ramen för en parrelation. Utbildningen kommer endast att beröra FREDA-beskrivning samt FREDA-farlighetsbedömning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig endast till dig som arbetar på socialtjänsten eller ideell organisation och som är verksam i Örebro län. Begränsat antal platser. Totalt 25 utbildningsplatser

Du som anmäler dig måste inför utbildningen gå webbutbildningarna; webbkurs om våld Länk till annan webbplats., och basprogram om våld mot barn Länk till annan webbplats. och läsa FREDA manualen Länk till annan webbplats.. Skicka in dina intyg inför utbildningen.

Utbildningens innehåll

Tillfälle 1: 8 oktober 2021 kl.9-15

Genomgång av Freda beskrivning och Farlighetsbedömning, riskbedömning samt säkerhetsplanering. Utbildningen varvas med praktiska exempel och fall.

Tillfälle 2: 9 dec 2021 kl. 8.30-12

Uppföljning och implementering.

Utbildningen består av föreläsning, grupparbete, reflektioner/diskussioner, läsning av autentiska våldsutredningar och filmvisning.

VAR:
Digitalt. Länk skickas ut en veckan innan utbildningen
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 sep 2021

Anmälan

Kontakt