31 maj 2021 klocka 10.00 - 12.00

Webbseminarium: Våldsdialog – en plattform där forskning och praktik möts

Länsstyrelsen i Örebro län och Centrum för våldsstudier (CVS), Örebro Universitet bjuder in till ett tillfälle för att ta del av forskning på våldsområdet

Under förmiddagen kommer du bland annat kunna ta del av forskning kring stalkning, hedersrelaterat våld och förtryck, förövare och våldsutsatta barn.

Detta är en del av en ny satsning på en skriftserie som ska förena forskning och praktik. Vid tillfället kommer det finnas utrymme att föra en dialog om vilka behov ni ser inom praktiken och vilken forskning som saknas.

Målgrupp

Du som arbetar med mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtyck samt prostitution och människohandel är välkommen att delta.

Program

10.00 - 10.10 Inledning – presentation CVS, Örebro Universitet

10.10 – 10.50 Presentation av skrifter

10.50 - 11.00 Paus

11.00 - 12.00 Dialog mellan forskare och praktiker

VAR:
Digitalt via Zoom. Länk skickas ut innan utbildningen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
21 maj 2021

Anmälan

Kontakt