22 jun 2021 klocka 16.00 - 20.00

Hästar på naturbetesmarker, fältvandring

Interiörbild från Landsberga café

Har du naturbetesmarker där du planerar att låta hästar beta? Vill du veta mer om fördelarna med hästbete på naturbetesmark och hur du får ett bra resultat?

Vi träffas hos Bengt och Anna-Lena Geiron och tittar på deras betesmarker som de håller på att restaurera och sköter med hjälp av sina hästar. Vi kommer att ta upp frågor såsom:

  • Naturbetesmarkernas betydelse för djurvälfärd och hästarnas utveckling och hållbarhet, betesplanering.
  • Vilka hästar passar på olika typer av naturbetesmarker?
  • Betesekologi – samspelet mellan hästar och betesväxter.
  • Hur man ska planera och genomföra betesdriften för bästa resultat?

Kursen vänder sig till häst- och lantbruksföretagare och markägare med naturbetesmark.

Medverkande

Inger Pehrson, Palustre AB. Inger är betesexpert med mångårig erfarenhet som verksamhetsledare från intresseorganisationer, från rådgivning och forsknings- och försöksverksamhet. Inger är hästägare och har lång erfarenhet av hästbranschen.

Ann-Sofie Hedberg och Marie Edvardsson Svärd från Länsstyrelsen Örebro län.

Information

Marie Edvardsson, marie.edvardsson@lansstyrelsen.se, 010-224 83 83 eller Ann-Sofie Hedberg, ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se, 010-224 84 26.

Information om ditt deltagande med anledning av covid-19

Träffen genomförs endast om Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter det. Du är välkommen om du är frisk, men stanna hemma om du har symtom. När vi ses värnar vi om varandras hälsa genom att inte hälsa i hand, inte stå för nära varandra, hålla god handhygien samt hosta och nysa i armvecket.

Anmälan

    .

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
VAR:
Hos Bengt och Anna-Lena Geiron, Tångsätter, Odensbacken.
KOSTNAD:
Kursen finansieras via Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri för deltagarna. Ta med egen fikakorg.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 jun 2021

Kontakt