01 jun 2021 klocka 09.00 - 12.15

Digitalt seminarium om hemlöshet och vräknings­förebyggande frågor i Örebro län

Ett tryggt boende är ett grundläggande mänskligt behov och en mänsklig rättighet. Många människor i länet har idag en utsatt situation och svårigheter att komma in på bostadsmarknaden. Många behöver också stöd och hjälp att behålla sin bostad för att inte hamna i hemlöshet. Att olika aktörer samarbetar kring att förebygga vräkningar och motverka hemlöshet möjliggör rätten till en lämplig bostad för fler människor.

Målet med seminariet är att synliggöra och uppmärksamma hur olika organisationer i länet arbetar med dessa frågor. Under seminariet kommer bland andra Kronofogden, EKSAM och Örebro Stadsmission att medverka.

Målgrupp

Inbjudan vänder sig till personer som arbetar med vräkningsförebyggande arbete, hemlöshet eller bostadsförsörjningsfrågor i en kommun, intresseorganisation eller på kommunala eller privata bostadsbolag.

Program

08.45–09.00 Incheckning

09.00–09.10 Välkomna

Landshövding Maria Larsson hälsar välkomna

09.10–09.15 Länsstyrelsen inleder dagen

Maria Lindström och Sara Andersson, Länsstyrelsen Örebro

09.15–09.50 Avhysningsprocessen och vräkningsförebyggande arbete

Jonas Back och Simon Wirsén, Kronofogden

09.50–10.00 Paus, 10 min

10.00–10.30 Stadsmissionens arbete mot hemlöshet

Elin Gert och Malin Toftgård, Örebro Stadsmission

10.30–11.00 Individer och situationer vi möter Jenny Tistell, EKSAM

11.00–11.10 Paus, 10 min

11.10–11.30 Nollvision mot hemlöshet Anna Fogel, Örebro kommun

11.30–12.10 Att förebygga avhysningar i samverkan

Liselott Lodén, Kumla bostäder och Maria Israelsson Kumla kommun

12.10–12.15 Summering och avslut

Anmälan

VAR:
Digitalt. Länk skickas innan konferensen till anmälda deltagare
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
26 maj 2021

Kontakt