20- 24 sep 2021 klocka 08.00 - 16.00

Demokrativeckan

I år fyller Sveriges demokrati 100 år! Det uppmärksammar vi lite extra i länet med en demokrativecka 20–24 september. Syftet är att uppmärksamma och öka kunskapen om demokratin genom lärorika workshops, spännande föreläsningar och andra roliga aktiviteter.

Logotyp med texten Vår demokrati - värd att värna varje dag

Under demokrativeckan kommer Demokratistugan till länet. Demokratistugan är ett mobilt kunskapscenter som turnerar mellan länen under året. Stugan placeras på Stortorget i Örebro som en symbol för demokratin. Stugans innehåll finns även digitalt, för att du ska kunna engagera dig oavsett förutsättningar.

Program för veckan

Demokrativeckans program består av aktiviteter som arrangeras av flera olika aktörer i länet. Flera av aktiviteterna är digitala på grund av pandemin.

Demokrativeckan pågår från måndagen den 20 september till fredagen den 24 september och inkluderar såväl digitala aktiviteter, aktiviteter i Demokratistugan och aktiviteter runt om i länets kommuner.

Invigning av Demokratistugan

När: 12.45
Var: Demokratistugan

Landshövding Maria Larsson håller tal för att inviga Demokatistugan.

Träffa Örebro kommuns politiker

När: 13.00
Var: Demokratistugan

Diskutera demokrati med några av Örebro kommuns politiker. Ulf Södersten (M) och Jan Zetterqvist (S) finns på plats vid Demokratistugan.

Digitalt seminarium: Lyssna och lär

När: 18.00
Var: Digitalt

Seminariet Teckenspråkstolkas.

Örebro läns bildningsförbund anordnar ett digitalt seminarium om lyssnande samtal och folkbildningens förändrande kraft.

Tjia Torpe håller ett seminarium om lyssnande samtal utan hat och hot. Samtalet kommer även att handla om rätten att få komma till tals och skyldigheten att göra sin röst hörd. Torpe är folkbildare och före detta politiker.

Anmäl dig via Örebro läns bildningsförbunds webbplats Länk till annan webbplats.

Kom och prata med polisen

När: 13.00
Var: Demokratistugan

Tillsammans samtalar vi till exempel om trygghetsfrågor, rekrytering och hur man kan skydda sig mot inbrott. Ta chansen att ge inspel till Polisens arbete!

Samtal om demokrati i Karlskoga

När: 15–17
Var: Torget i Karlskoga

Demokratiföreningen Panhoramas husbil besöker Karlskoga och är vid Torget kl 15-17. Kommunens representanter i länets demokratinätverk deltar också.

Livepodd: Ungdomsinflytande i en Idrottsförening RF-SISU

När: 17.30–19.00
Var: Digitalt

RF-SISU Örebro län arrangerar en livepodd med ungdomar som diskuterar påverkan och ungdomsinflytande i en idrottsförening.

I podden kommer följande frågor att diskuteras

  • Hur vill unga påverka sin förening och träningsmiljö?
  • Vad är egennyttan med påverkan och engagemanget?
  • Vad upplevs svårt och problematiskt?
  • Jag siktar på seniorelit, varför ska jag engagera mig/påverka?

Dessa och andra spännande frågor får vi svar på för att få en bättre förståelse av ungdomarnas idrottsmiljö i en demokratiskt driven organisation.

Anmäl dig via RF-SISU Örebro läns webbplats Länk till annan webbplats.

Bokklubb med fokus på demokrati i Askersund

När: 18.00–20.15
Var: Askersunds bibliotek

Askersunds bibliotek arrangerar bokklubb med fokus på demokratifrågor. I bokklubben kommer boken ”Demokratins skymning” av Anne Applebaum läsas och disktueras. Föranmälan senast 14/9.

Arrangörer är Panhorama, Askersunds kommun och Sensus.

Bokklubb Demokratins skymning på Sensus webbplats Länk till annan webbplats.

Digital frukost om Barnråd – arbetssätt för barns delaktighet

När: 7.30 – 8.30
Var: Digitalt

Lyssna på Malin Burstedt och Göran Andersson om deras arbete med Barnråd inom förvaltningen för sociala insatser: barn och ungdomsverksamheterna, barnbostad, fritids och korttids.

Vi har kunnat göra arbetet genom projektmedel från Länsstyrelsen i Örebro län med syftet att stärka barnets perspektiv. Att barnen ska kunna påverka sin vardag och de verksamheter de vistas i på ett mer systematiskt sätt.

På sikt hoppas vi att barnens tankar och åsikter alltid ska efterfrågas när det sker förändring i en verksamhet. Vi hoppas att det ska stärka barnens känsla av att vara delaktiga och att det får barnen att må bättre och känna glädje.

Sker digitalt via teams.

Anmäl dig via Barnråd – ett arbetssätt för barns delaktighet Länk till annan webbplats.

Hur digital kompetens hos nyanlända ökar möjligheten att delta i samhället

När: 10.00 - 11.00
Var: Digitalt

Projektet Hubbar för digital kompetens är ett tre-årigt EU-finansierat integrationsprojekt på Länsstyrelsen i Örebro län. Projektet pågår 2020–2022. Projektet syftar till att öka den digitala kompetensen hos länets nyanlända tredjelandsmedborgare genom utbildning och stöd, både på kort och lång sikt.

Länsstyrelsen i Örebro Län anordnar en föreläsning som handlar om EU-projektet Hubbar för digital kompetens. Seminariet kommer belysa hur en ökad kunskap i att behärska digitala tjänster och verktyg bidrar till att nyanlända ges samma möjligheter att delta i samhället. Vi kommer även att berätta hur du som möter målgruppen kan ge stöttning; antingen i ditt yrke eller privat.

Anmälan görs via e-post till aida.baxholm@lansstyrelsen.se.

Kom och prata med Karin Sundin, regionråd för hälso- och sjukvård

När: 10-12
Var: Demokratistugan

Kom och prata om demokratisk styrning i hälso- och sjukvården med Karin Sundin, Regionråd för hälso- och sjukvård, Region Örebro län.

Quiz och pratstund med jämställdhetsexperter

När: 10.00–14.00
Var: Demokratistugan

Vad vet du om jämställdhet och demokrati? Testa dina kunskaper och passa på att prata med jämställdhetsexperter från Länsstyrelsen och Region Örebro län.

Drick kaffe och samtala om demokrati

Tid: 13.00–17.00
Var: Torget i Askersund

Diskutera och fördjupa dina kunskaper om demokrati. Kaffe serveras och stimulerande samtal utlovas.

Välkommen till demokratiföreningen Panhoramas husbil på torget i Askersund!

Demokratikommitténs ordförande Peter Örn besöker Demokratistugan

När: 13.30
Var: Demokratistugan

Peter Örn är i Örebro utifrån hans roll som demokratiambassadör och ordförande för i kommittén Demokratin 100 år som tagit fram Demokratistugan. I egenskap av detta finns Peter med på plats för att lyssna och samtala med ungdomar i Örebro om demokrati, deltagande och inflytande.

Demokratipyssel i Karlskoga för barn och medföljande vuxen

När: 15.00–17.00
Var: Karlskoga Bibliotek

Välkommen på demokratipyssel i bibliotekets fantasilabb 15–17. Ingen föranmälan krävs.

Vi tillverkar tillsammans ett demonstrationståg. Egentillverkade fantasigubbar får bära barnens budskap. Demonstrationståget ställs ut i Lilla Galleriet som ligger i biblioteksbyggnaden till den 10 oktober. I galleriet finns också möjlighet att se affischutställningen: ”Ja må den leva” om demokratins genombrott i Sverige.

Vid frågor, kontakta Karlskoga bibliotek.

Digitalt panelsamtal om föreslaget förbud mot rasistiska organisationer

Tid: 17.30–18.30
Var: Digitalt

Det finns ett förslag om att förbjuda rasistiska organisationer. Lyssna på ett digitalt panelsamtal om vilka risker och möjligheter som finns om förslaget träder i kraft. Örebro Rättighetscenter anordnar.

Anmäl dig senast 21 september för att delta vid panelsamtalet Länk till annan webbplats.

Föreläsning: Berättelsen om Artikel X – hur vi gick från Instagram till engagemang

När: 18.00
Var: Tegelbruket

Artikel X och Tegelbruket bjuder in till berättelsen om ”Artikel X”. I en tid där omtanke, engagemang och demokrati mer och mer stannar vid ett ”like” vill vi på nytt införa den positiva aktivismen i ungdomens vardag.

Kom lyssna, samtala om hur vi skapar skillnad.

Anmälan görs via e-post till beston@tegelbruket.org.

Föreläsning: Journalistik i en demokrati

Tid: 18.30
Var: Sjöängen, Askersund

Lär dig om journalistik ur ett demokratiskt perspektiv. Claes Elfsberg, journalist och tidigare nyhetsankare hos SVT, föreläser på Sjöängen Arena i Askersund.

Det kostar 100 kronor att närvara på föreläsningen.

Mer information och köp av biljett till föreläsningen på Visitaskersund.se Länk till annan webbplats.

Snacka om demokrati – demokratifrukost

När: 07.30– 09.00

Medborgarskolan bjuder i samarbete med Föreningen Panhorama in till demokratifrukost. Du får gratis frukost och blir guidad genom demokratins historia, nutid och framtid av Pelle Blohm och Jeanette Olsson. Vid frukostbordet samtalar ni kring olika frågeställningar.

Anmäl dig via Medborgarskolans webbplats senast den 21 september.

Snacka om demokrati, demokratifrukost (Medborgarskolan) Länk till annan webbplats.

Trädgårdsvandring och samtal om grön diakoni

När: 09.30–10.30
Var: Längbro församlingsexpedition

Diakon Charlotta Hansdotter och husvärd Lena Mårtensom berättar om arbetet med grön diakoni, som uppmuntrar ett sunt förhållande till jorden och lyfter klimatfrågans existentiella grundfråga: vilken livsstil är förenlig med ett uthålligt demokratiskt samhälle?

Kom och prata med Medborgarskolan och Röda korset

Var: Demokratistugan
När: 10.00–14.00

Medborgarskolan och Röda korset finns på plats vid demokratistugan för att berätta om sin verksamhet och demokratiarbete.

Rundabordsamtal: Demokrati i vardagen

När: 12.15–12.45
Var: Digitalt

Anordnas av Örebro Föreningsråd och sker varje torsdag under hela hösten med start från och med 2 september.

Anmäl till Rundabordsamtalet (Örebro föreningsråd) Länk till annan webbplats.

Premiärvisning av filmer i kampanjen #Sjukatider

När: 14.00
Var: Volymen, Kulturkvarteret.
Vem: Press och allmänhet, i mån av plats.

Under pandemin har vi saknat de ungas röster – som drabbats svårt då samhällets restriktioner fått långsiktiga konsekvenser. I kampanjen #sjukatider berättar 11 unga om hur deras liv sett ut under pandemin och hur de ser på framtiden. Är du beredd att lyssna på vad de har att säga?

Lokal Volymen står öppen hela dagen mellan kl. 10-12 för dig som inte har möjlighet att gå på premiären.

Bakom kampanjen står Länsstyrelsen i Örebro tillsammans med länets kommuner och RF-SISU Örebro län.

Samtal med medverkande i #sjukatider

När: 15.30-16.00

Träffa några av filmernas medverkande som stannat kvar för frågor och samtal om pandemins konsekvenser. På plats finns även representanter från RF-SISU, Länsstyrelsen i Örebro samt länets kommuner.

Kom och prata med Studieförbundet NBV

Var: Demokratistugan
När: 14.00–16.00

Studieförbundet NBV finns på plats vid demokratistugan för att berätta om sin verksamhet och demokratiarbete.

Digital frukost: Vilka får ta plats i det offentliga rummet?

När: 7.30–8.30
Var: Digitalt

Välkommen på digital frukost kring demokrati och mänskliga rättigheter.

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet

Så inleds de nationella kulturpolitiska målen. Hur arbetar Örebro kommun med att leva upp till de målen?

Örebro Fristadsprogram berättar mer om hur de arbetar med att möjliggöra för förföljda konstnärer att leva och verka i Örebro kommun och fritt få arbeta med sitt konstnärskap med goda levnads- och arbetsvillkor.

Vilka får ta plats i det offentliga rummet? Vilka röster hörs och hur arbetar OPENART för att fler ska få ta plats och göras delaktiga?

Anmäl dig senast den 22 september.

Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

EU-minister Hans Dahlgren på besök

När: 09.00
Var: Demokratistugan

Hans Dahlgren kommer på besök som avslut av Demokrativeckan.

Tipspromenad om demokratin 100 år i Karlskoga

Var: Karlskoga bibliotek

Gå en tipspromenad om demokrati på Karlskoga bibliotek och ha chans att vinna fina priser. För alla åldrar.

Utställning om demokratin 100 år i Lekeberg

Var: Lekebergs bibliotek

Utställning på Lekebergs bibliotek på temat Demokratin 100 år. Pågår under hela september.

Utställning för barn och vuxna om demokratin 100 år

Var: Stadsbiblioteket i Lindesberg

Utställning på stadsbiblioteket i Lindesberg på temat Demokratin 100 år. Pågår 20 september – 7 november.

Ordna egna aktiviteter under veckan

Tillsammans kan vi hjälpas åt att fira och lyfta demokratin! Engagera dina medarbetare, kollegor, elever, föreningsmedlemmar, vänner eller bekanta i demokratiaktiviteter under veckan.

Tips för att anordna egna aktiviteter under demokrativeckan

Ta del av videor om demokrati

Örebro universitet har tagit fram två föreläsningar och en utställning på temat demokrati. Föreläsningarna och utställningen är inspelade för att du ska kunna ta del av dem när det passar dig.

I år är det 100 år sedan kvinnor i Sverige fick rösta i ett riksdagsval för första gången.

– Idag har normen för rösträtt förskjutits och det är lätt att skratta åt argumenten mot kvinnors rösträtt som framfördes för 100 år sen.
Men i min forskning ser jag hur samma argument används idag, till exempel inom filmindustrin, säger Maria Jansson, professor i genusvetenskap vid Örebro universitet.

Ta del av Marias förinspelade föreläsning på ca 11 minuter.

Agneta Blom är docent i statsvetenskap vid Örebro universitet och disputerade vid Lunds universitet 1994 på en avhandling om ledarskap och demokrati.

Utifrån sina erfarenheter som bland annat sekreterare i den statliga utredningen ”Hot och våld mot förtroendevalda” (2004-2006) och som utbildare av förtroendevalda på uppdrag av Sveriges Kommuner och regioner (SKR) delar Agneta i detta samtal sina kunskaper, erfarenheter och tankar kring hot och hat mot förtroendevalda.

Utställningen Korsettkriget - modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet bygger på forskning av Henric Bagerius, historiker vid Örebro universitet, och handlar om en för många okänd del av den svenska kvinnorörelsen - dräktreformrörelsen. Med nya kläder ville kvinnor befria sig, en väg mot att bli likställda männen.
Utställningen på Örebro universitet är nu avslutad - men lever vidare på hemsidan.

Här finns bilder, filmer och texter, bland annat berättelser om kvinnor som hade en framträdande roll i dräktreformrörelsen. Korsettkriget - modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet - Örebro universitet (oru.se) Länk till annan webbplats.

Följ Demokrativeckan på Facebook

I evenemanget på Facebook får du löpande uppdateringar inför och under Demokrativeckan.

Pandemin påverkar Demokrativeckan

Demokrativeckan och Demokratistugans turné påverkas i likhet med all annan utåtriktad verksamhet av pandemin. Kommittén Demokrati 100 år har en kontinuerlig dialog med Folkhälsomyndigheten och följer alla rekommendationer.

Aktörer som anordnar veckan

Länsstyrelsen samordnar arbetet med Demokrativeckan och Demokratisugan tillsammans med representanter från Region Örebro län, Örebro kommun, Örebro universitet och Örebro föreningsråd.

Demokratin 100 år uppmärksammas också nationellt med olika aktiviteter och kampanjer. Regeringen genomför en nationell satsning och har gett flera myndigheter och aktörer i uppdrag att genomföra aktiviteter och insatser.

Logotyper, Region Örebro län, Örebro universitet, Örebro föreningsråd och Örebro kommun
VAR:
Främst digitalt
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt