18 jun 2021 klocka 10.00 - 12.00

Jämställd fritid – med fokus på pandemins effekter på fysisk aktivitet och folkhälsa

Tre barn som håller varsin fot på en fotboll.

En aktiv fritid med fysisk rörelse är centralt för människans hälsa och välbefinnande. Men hur har pandemin påverkat villkoren för detta ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv? Under konferensen får du ta del av aktuell forskning, statistik, kunskap och goda exempel.

Varmt välkommen till en digital förmiddag med syftet är att inspirera till utveckling av hälsofrämjande insatser och en jämställd fritid i kommunerna. 

Konferensen arrangeras av RF-SISU Örebro län, Örebro kommun och Länsstyrelsen i Örebro län.

Målgrupp och deltagande

Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till politiker, chefer och tjänstepersoner som har ansvar och arbetar inom fritidsområdet. Även det civila samhället och föreningar är välkomna.

Program

10.00-10.10 Välkommen och inledning

Maria Larsson, Landshövding, Länsstyrelsen i Örebro län.

10.10-10.40 Är den psykiska hälsan jämlikt och jämställt fördelad?

En fördjupad studie av undersökningen Liv & hälsa ung 2020 bland elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro län samt en redovisning av uppföljningsundersökningen våren 2021.

Carina Persson, epidemiolog, Region Örebro län.

10.40-10.50 Paus

10.50-11.30 Ställa in, ställa om, ställa upp – idrottens utmaningar under Coronakrisen

Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap, Malmö universitet.

11.30-12.00 Hur har idrotts- och fritidsverksamheter i länet påverkats av coronapandemin?

Några exempel från idrotts- och fritidsverksamheter i Örebro län och avslutande paneldiskussion.

12.00 Avslut

VAR:
Digitalt. Länk skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
11 jun 2021

Anmälan

Kontakt