06 maj 2021 klocka 13.00 - 16.00

Digital träff om lokala trygghetsmätningar

Bild på den påhittade kommunen Östan

Är du intresserad av att mäta trygghet lokalt? Du kanske undrar varför man ska göra lokala trygghetsundersökningar och hur? Då är denna informationsträff något för dig.

Nationellt visar Brottsförebyggande rådet att otryggheten och oron för brott har generellt ökat något de senaste åren och det är betydligt vanligare att kvinnor uppger att de är mer otrygga än män. Hur ser det ut lokalt? För att komma närmare svaret behövs lokala trygghetsmätningar. Länsstyrelsen tillsammans med Örebro universitet arrangerar en träff om trygghetsmätningar.

Brottsförebyggande rådet har bjudits in för att ge oss kunskap om den nationella trygghetsundersökningen (NTU) och Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet ger oss mer kunskap om lokala trygghetsmätningar.

Målgrupp

Träffen lämpar sig både för tjänstemän och politiker. Vi ser gärna representanter från polisen, samt andra aktörer av relevans som exempelvis deltar i lokala brottsförebyggande råd.

VAR:
Digitalt via verktyget Zoom. Länk skickas ut några dagar före träffen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 maj 2021

Anmälan

Kontakt