22 apr 2021 klocka 13.00 - 14.00

Välkommen till en digital föreläsning om 1177.se, 22 april

Hand som håller i en mobiltelefon. Telefonens skärm visar sida från 1177 vårdguidens webbplats.

Vill du veta mer om hur du hittar svar på dina prover eller hur du bokar en läkartid digitalt på 1177 vårdguiden? Välkommen till en digital föreläsning där du får möjligheten att ställa frågor och lära dig mer om e-tjänsterna.

Program

Anders Ekmark från Region Örebro län kommer att gå igenom de enklaste delarna av webbsidan 1177 och hur du använder dem. Exempelvis vilken information som går att hitta och vad kan du boka via sidan. Ställ gärna frågor inför mötet. Frågor kan skickas vi e-post till betaltjanster.orebro@lansstyrelsen.se

Anmälan

Du anmäler dig via anmälningslänken nedan eller genom att skicka en epost till betaltjanster.orebro@lansstyrelsen.se. Anmäl dig senast 19 april 2021.

Innan utbildningen får du ett mail med en anslutningslänk som du ska klicka på. Mailet innehåller också en guide som visar hur Zoom.

Mer information

Åsa Lindin, asa.lindin@lansstyrelsen.se, 010-224 84 32 eller Josefine Eklund josefine.eklund@lansstyrelsen.se, 010-224 84 30.

VAR:
Föreläsningen sker digitalt via Zoom. Du får instruktioner hur du ansluter efter att du anmält dig.
KOSTNAD:
Deltagandet är kostnadsfritt för deltagarna.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
21 apr 2021

Kontakt