05 maj 2021 klocka 08.30 - 12.00
svenska sedlar i en hand

Informationsträff om statlig ersättning – integration

Kommuner och regioner/landsting har rätt till ersättning från staten för vissa kostnader för asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd. En del av de statliga ersättningarna betalas ut utan ansökan och en del behöver kommunen ansöka om.

Migrationsverket och Länsstyrelserna i Värmland, Dalarna och Örebro län bjuder därför in till en informationsträff om statliga ersättningar för mottagande av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn där aktuell information om återsökningar kommer att ges.

Syftet är att ge deltagarna ökade kunskaper om de statliga ersättningarna i mottagandet av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn som finna att få samt att ge verktyg för arbetet med ersättningar i det dagliga arbetet.

Vi vänder oss till tjänstepersoner från länens kommuner med ekonomiskt ansvar samt handläggare som arbetar med återsökningar.

Anmälan till denna informationsträff sker på Länsstyrelsen i Dalarnas webbplats. Informationsträffen är en samverkan mellan länsstyrelserna i Dalarna, Värmland och Örebro samt Migrationsverket.

VAR:
Digitalt, länk skickas ut till de som anmält sig innan mötet.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 maj 2021

Kontakt