28 apr 2021 klocka 14.00 - 16.00

Hur kan vi jobba våldspreventivt i skola och socialtjänst?

Foto på föreläsaren Nina Rung

Nina Rung, kriminolog och genusvetare

Nina Rung ger oss kunskap om hur arbete med jämställdhet och våldsprevention hänger ihop, hur utsatthet och konsekvenser bland barn ser ut och hur vi kan lyfta frågorna för att bidra till färre övergrepp. När vi alla tillsammans gör allt vi kan, så kommer färre övergrepp ske och fler får rätt till stöd och hjälp.

Utbildningen är till för dig som är verksam inom skola och socialtjänst och andra viktiga aktörer som möter barn och unga i Örebro län.

Arbetar du inom förskolan är du välkommen till att anmäla dig till ett kvällspass senare samma dag. Anmälan sker här.

Nina Rung är utbildad kriminolog och genusvetare och har mångårig erfarenhet av normarbete och prevention kopplat till våld och sexualiserat våld. Under flera års tid har hon föreläst för polis, jurister, socialtjänst, vårdpersonal och kvinnojourer om bemötande, om konsekvenser av övergrepp, praktik av lagstiftning och utsatthet hos unga. Ninas mål är ett jämställt samhälle där alla växer upp fria från våld och övergrepp.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Kommuner har ansvar för både unga och vuxnas trygghet och skydd. För att det ska fungera krävs att flera olika yrkesgrupper har kunskap att bemöta och agera, att de kan samverka och att de kan arbeta förebyggande. Professionella som arbetar kring barn behöver ha kunskap om hur en pratar om utsatthet, om hur många som lever i utsatthet och konsekvenser av övergrepp. Hur kan vi, i vårt dagliga arbete på förskola, se till att vi arbetar våldsförebyggande och levandegör vårt uppdrag kring jämställdhet?

Utbildningen är den första delen i ett långsiktigt förebyggande arbete mot våld i ungas nära relationer under 2021 i Örebro län! En samverkan mellan Sydnärkes folkhälsoteam, folkhälsoteamet i norra Örebro län, Region Örebro län och länsstyrelsen Örebro län.

Målgrupp är du som arbetar inom skola och socialtjänst samt andra viktiga aktörer som möter barn och unga i Örebro län.

Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Länsstyrelsen i Örebro län, Nora kommun, Region Örebro län och Sydnärkes folkhälsoteam.
VAR:
Online via Youtube. Länk skickas till anmäld deltagare två dagar innan.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 apr 2021

Anmälan till föreläsning för skola och socialtjänst

Kontakt

Hanna Holmgren

Sydnärkes folkhälsoteam

Telefon 0585-48847

Susann Cederlund

Folkhälsoteamet Norra Örebro län