18 mar 2021 klocka 10.00 - 14.00

Skapa bra klimat och luftmiljö i gamla stallar med rätt ventilation - Digital kurs

Interiörbild från Landsberga café

Länsstyrelsen i Södermanland bjuder in till en digital kurs om klimat och luftmiljö i äldre djurstall och hur det påverkar djur- och stallmiljön.

Kursen vänder sig till dig som funderar över att använda äldre stall för uppfödning av nötkreatur.

Ur programmet:

  • Vad skall man tänka på när det gäller ventilation, i relation till det befintliga stallets utformning
  • Grundkrav på ventilation - tilluft, frånluft, vinterventilation/värmebalans, sommarventilation/maxventilation
  • Hinder som gör att man inte skall bygga om
  • Praktiska tips om ventilation i gamla byggnader - hur kan man fixa bra luftfördelning, självdrag i gamla trummor, återanvändning av gamla fläktar mm
  • Gödselgaser
  • Brandskyddskrav

Medverkande:

Anders Ehrlemark, teknikagronomen som blev doktor i stallmiljö och har arbetat praktiskt som rådgivare och projekterar i frågor om ventilation i djurstall. Sveriges expert inom ventilationsteknik i djurstall.

Erik Fagerberg, teknikagronom med specialisering att projektera och rita djurstall, många års erfarenhet med att rita och projektera djurstall.

Tid: kl 10-14, med avbrott för lunch kl12-13

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

    .

greppa näringen logga
VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kursen är kostnadsfri för deltagarna, bekostas av Landsbygdsprogrammet.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 mar 2021

Kontakt