11 feb 2021 klocka 10.00 - 11.30

Strukturkalkning - att söka stöd

Interiörbild från Landsberga café

Har du funderingar kring strukturkalkning? Välkommen på en digital informationsträff om strukturkalkning, nyttan av strukturkalkning och möjligheterna att få stöd för att genomföra den.

Kursens innehåll

Under träffen kommer vi att göra en genomgång av varför strukturkalkning kan vara bra, på vilka marker det passar och hur man genomför det rent praktiskt. Till vår hjälp har vi Alexia von Ehrenheim, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, som går igenom detta.
Dessutom kommer det att finnas tid för att ställa frågor.

Vi kommer också att informera om hur du kan få hjälp med att söka LOVA-stöd för att göra en strukturkalkning. Anna Eklund, Hjälmarens vattenvårdsförbund, Levaåtgärdssamordnare, Blackstaåns avrinningsområde berättar om vad de kan hjälpa till med.

Medverkar gör också Britt Sjöqvist och Helena Åkerhielm, Länsstyrelsen i Örebro.

Praktisk information

Vi genomför träffen via Skype. Innan föreläsningen skickar vi ut information till dig om hur du ansluter dig till mötet och lite annat som kan vara bra att veta. Vi guidar dig gärna genom det tekniska så tveka inte att anmäla dig.

Information

Helena Åkerhielm, 010-224 84 27, helena.akerhielm@lansstyrelsen.se

Anmälan

Anmäl dig senast den 9 februari via länken nedan.

    .

VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kursen är kostnadsfri för deltagarna.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
10 feb 2021

Kontakt