01- 09 mar 2021 klocka 09.00 - 15.00

Grundkurs för behörighet att använda växtskyddsmedel, 4 dagar,

1, 2, 8 och 9 mars 2021

Historisk karta

Den som yrkesmässigt använder kemiska växtskyddsmedel klass 1L och 2L måste gå en 4-dagars behörighetsutbildning. Det krävs olika tillstånd för användning utomhus och användning i och omkring växthus. Denna kurs har inriktning användning utomhus (ej betningsmedel).

Kursen är fyra dagar och ger behörighet för användning utomhus av växtskyddsmedel, klass 1L och 2L (ej betningsmedel). Kursens inriktning är lantbruk, men ger behörighet även för annan utomhusanvändning – som trädgårdsodling på friland, grönytor, golfbanor med mera.

Årets grundkurs kommer att genomföras digitalt, du deltar hemma vid din dator. Vi skickar ut länken till kurstillfällena till din e-postadress. Kursdagarna kommer att varvas med digitala lektioner och genomgångar samt en del självstudier och övningsuppgifter. Kursen avslutas med ett kunskapsprov.

Krav: För att gå kursen ska du ha fyllt 18 år. För att få behörigheten krävs närvaro alla kursdagar samt godkänt prov.

Information

Tobias Kindvall       010-224 84 42
Therese Erneskog  070-939 04 86 

Andra grundkurser

Om datumen inte passar kan du gå grundkursen anordnad av ett annat län. Hör av dig till Tobias eller Therese så hjälper vi dig hitta en kurs som passar.

Grundkurs med fokus på golf/trädgård/grönytor
Du som sköter golf/trädgård/grönytor kan välja att gå en grundkurs inriktad på dessa. En sådan grundkurs arrangeras av Länsstyrelsen i Stockholms län med start 2 februari 2021.

Inriktningsdag växthus
Du som behöver behörighet att använda växtskyddsmedel i växthus behöver gå en inriktningsdag utöver grundkurs. En sådan inriktningsdag arrangeras av Länsstyrelsen i Stockholms län 10 och 11 februari 2021.

Kontaktperson: Carina Lindqvist, 010-223 14 38, Länsstyrelsen i Stockholms län
Anmälan: via Jordbruksverkets webbplats, utbildning.jordbruksverket.se

Anmäl dig till grundkurs växtskyddsmedel i Örebro

VAR:
Du deltar hemifrån via din dator
KOSTNAD:
Kursavgiften är 5 500 kronor (exklusive moms). Kurslitteratur ingår i kursavgiften.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 feb 2021

Kontakt