02 feb 2021 klocka 18.00 - 20.30

Kurs i ekologisk grönsaksodling

Frilandsodling, räta rader med grödor, blå himmel.

Frilandsodling. Foto: Länsstyrelsen.

Kurs i ekologisk grönsaksodling på friland som riktar sig till dig som ska börja odla yrkesmässigt eller har gjort det i några år.

Vi går igenom grunderna i grönsaksodling. Vi blandar teori och praktik genom att förlägga tre av fem tillfällen ute på olika gårdar. Gårdsbesöken kommer att äga rum i Stockholms län eller dess närområde.

Kursen genomförs vid fem kurstillfällen

Träff 1
Tisdag 2 februari, 2021: Digital träff, klockan 18.00–20.30
Innehåll: Introduktion, växtföljder och jordprover.

Träff 2
Tisdag 9 februari, 2021:Digital träff, klockan 18.00–20.30
Innehåll: Växtnäringsbehov, gödselmedel och gödslingsstrategier. Gröngödsling.

Träff 3
Måndag 26 april, 2021: Ulriksdals slottsträdgård, heldag
Innehåll: Sådd, plantuppdragning, plantering. Grönsakssorter.
Arbetsbehov, maskiner, ogräsbekämpning, bevattning. Semenco demonstrerar redskap.

Träff 4
Onsdag 16 juni, 2021: Skilleby trädgård, heldag
Innehåll: Biologisk mångfald ovan och under jord, nyttodjur och jordförbättringsmedel.

Träff 5
September, 2021: Alsike trädgård, heldag
Växtskydd, certifiering, försäljning och lagring.

Medverkande

Ylva Andersson, trädgårdsrådgivare, Hushållningssällskapet
Marie Hanson, hortonom, Hushållningssällskapet
Christina Winter, hortonom och författare

Arrangörer

Kursen arrangeras av Hushållningssällskapet på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och bekostas av Landsbygdsprogrammet.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
VAR:
Digital träff, länk fås efter anmälan
KOSTNAD:
1 200 kronor exklusive moms för hela kursen. Eventuellakostnader för fika och lunch tillkommer.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
26 jan 2021

Kontakt