18 dec 2020 klocka 09.00 - 12.00

Kurs i ekologisk växtnäring, Del 2

Foto :Hanna Schwichtenberg  Unsplash

Välkommen till en kurs om växtnäring i ekologisk produktion, i digital format. Rådgivare från Hushållningssällskapet delar med sig av sina försöksresultat och erfarenheter. Kursen är uppdelad på två förmiddagar: 11/12 samt 18/12.

Kursen är fulltecknad.

Kursen är digital och uppdelad på två tillfällen:

Del 1: 11 december, 9.00-12.00
Första tillfället handlar om grödval, gödslingsekonomi, gödslingsstrategi i kvalitetsgrödor, förfruktsvärde, rötrest- och stallgödselvärde samt tillgänglighet av flytande gödselmedel.

Del 2: 18 december, 9.00-12.00
Det andra tillfället handlar om att hacka halva ytan, tillförsel och tillgänglighet av pellets, skötsel av gröngödsling och svartträda, mobil gröngödsling samt spridningsteknik och effekter av rötrest och stallgödsel.

Plats: Digital kurs. Länk skickas till deltagarna.

Medverkande från Hushållningssällskapet:
Henrik Nätterlund, Christina Hultman, Per Ståhl och Anna Linnell.

Kursen organiseras av Hushållningssällskapet, arrangör Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Anmälan

Anmälan senast den 8 december till Anna Linnell, 070-562 02 72, anna.linnell@hushallningssallskapet.se

Kursen är kostnadsfri för deltagarna. Anmälan med mailadress krävs.

HS
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten.

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
08 dec 2020

Kontakt