16 dec 2020 klocka 09.00 - 11.00

Julmöte för en tryggare skola - för skolpersonal

Fotografi på svensk vinter

Välkommen till julmöte med särskilt fokus på skolan och hur man kan öka tryggheten och minska brottsligheten i skolan samt arbete för minskad rökning på skolgårdar. Julmötet är en årlig samverkan mellan länets tobak- och alkoholhandläggare, ANDTS- samordnare, brottsförebyggande samordnare, polis, åklagare och Skatteverket.

 

Men med anledning av årets tema erbjuder vi denna gång även skolpersonal att delta digitalt via länk.

Dagen syftar till att få fördjupad kunskap om trygghet i skolor och skolmiljön samt arbete för minskad rökning på skolgårdar. Notera att denna anmälan är riktad till skolpersonal.

Dagens innehåll

Länsstyrelsen i Örebro län bjuder in till ett digitalt julmöte om hur vi kan öka tryggheten och minska brottsligheten i skolan samt arbete för minskad rökning på skolgårdar. Kriminologen Marika Haug från Stiftelsen Tryggare Sverige kommer lära oss mer om situationell brottsprevention i skolan. Dessutom kommer och kunskapsmaterialet Rökfria skolgårdar kommer att presenteras. Kunskapsstödet riktar sig till verksamheter och professioner som arbetar med tobakstillsyn eller tobaksprevention inom skolor, kommuner och länsstyrelser.

Valfri medverkan vid gruppdiskussion som börjar 11.00. Uppge om du vill vara med eller ej vid anmälan.

Målgrupp

Skolpersonal som exempelvis skolchefer och representanter från elevhälsan.

Polis, BF-samordnare, alkohol- och tobakshandläggare, ANDTS- samordnare anmäler sig via denna kalenderhändelse Länk till annan webbplats..

Anmälan

Deltagande är gratis och anmälan görs senast den 2 december längre ner på denna sida.

Program

Detaljerat program skickas ut med länk.

Anmälan

VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
02 dec 2020

Kontakt