12- 13 feb 2021 klocka 08.30 - 16.00

Grundkurs i ekologisk fruktodling

Bild på ett rött äpple hängande på ett äppelträd.

Kelly Sikkema - Unsplash

Länsstyrelserna i Mälardalen genom Länsstyrelsen i Stockholm bjuder tillsammans med Föreningen Sörmlandsäpplen in till en grundläggande teoretisk kurs i ekologisk fruktodling.

Syftet med denna kurs är att ge intresserade blivande odlare en gemensam grund för ekologisk fruktodling och de kunskaper som krävs för att “komma till skott” och starta en odling.

Kursen kommer vara mycket konkret, och behandla alla de frågor som är aktuella för en blivande fruktodlare. I kursen ingår även ett besök i en nyanlagd fruktodling. De frågor vi kommer att behandla är

 • val av plats, förberedelse av jord och jordförbättring
 • krav på odlingsplats och förberedelse av odlingsplats
 • odlingssystem och plantering
 • plantor och sorter
 • verktyg, redskap och maskiner för anläggning
 • drift av odling, bevattning och gödsling
 • skadegörare och sjukdomar samt hur man skyddar sig mot dem
 • pollinering, biologisk mångfald, kompletterande bär och frukter
 • underlag för beräkning av anläggningskostnader.

Målgrupp

Verksamma inom Lantbruksföretag (jord, skog och trädgård). Kursen riktar sig i första hand till blivande odlare i Mellansverige med fokus på Mälardalen, som är intresserade av att anlägga en ny fruktodling om minst 0,3 hektar eller vill komplettera en äldre äppelodling eller större fruktträdgård med minst 50 nya kronträd inom 1–4 år. I mån av plats är alla som intresserar sig för kommersiell äppelodling varmt välkomna.

Kursledare

Kirsten Jensen, rådgivare för frukt och bär samt fleråriga grönsaker, vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kirsten jobbar med både ekologisk och integrerad produktion med intensiv och extensiv odling samt med förädling och turism i samband med trädgårdsodling.

Fredag 12 februari

8.30–9.00 Fika

9.00–9.25 Välkommen, kort presentation av kurs, kursledare, kursanordnare (Föreningen Sörmlandsäpplen, Länsstyrelsen i Stockholm) och deltagare.

9.25–12.45 (fruktpaus med påfyllning av kaffe/te klockan 10.30–10.45)

Vad ska man tänka på inför anläggning av en fruktodling: val av plats och hur man väljer plats (väderstreck, mätning av frosttemperatur mm, frostskyddsmetoder, behov av lä – och av vind), vilka krav som en fruktodling ställer på odlingsplatsen, jord, vatten och dränering, behov av stängsel och bevattningssystem. Inklusive Sörmlandsäpplets erfarenheter av frostskydd 2020.

Bevattningsbehov, tillstånd för vattenuttag ur sjö/vattendrag, tillstånd för damm, skillnad mellan damm och våtmark. Var placera dammen?

Val av odlingsystem - intensivt eller extensivt eller mitt emellan?

Åtgärder inför plantering: Jordanalys, hur man tar jordprov och vilka analyser som ska tas, laboratorier, Dränering, djupluckring, gröngödsling, stängsling, lä, stängsling.

Direkt inför plantering (pollineringsmönster, planteringssystem och -avstånd, planteringstid, planteringsmetoder, uppbindning).

Ogräsbekämpning – redskap och metoder.

12.45–13.45 Lunch

13.45–14.45 Vad ett träd består av: grundstam (olika sorter, olika växtkraft), mellanstam, ädelris, ympning eller chipbudding.

Kort om att göra egna träd, kontra beställning på plantskola – fördelar och nackdelar

14.45–15.10 Eftermiddagsfika

15.10–17.15 Vad vill jag med min odling? Intensiv eller extensiv odling? Arbetsinsats kontra produktkvalitet?

Val av äpplesorter? Vad ska man tänka på?

 • Skorv resistens/motståndskraft.
 • Mottaglighet och känslighet för kräfta.
 • Smittorisker inom och nära odlingen, och strategier för att hantera dessa.
 • Lagringsbarhet.
 • Vad vill butikerna ha?
 • Vad kan säljas direkt till kund?
 • Vad passar bäst i förädling?
 • Skördeföljd och mängder.
 • Vad med de gamla kultursorterna?
 • Skötselkrav?
 • Hur kan de säljas?

Pollinering: Vanliga sorter eller paradisäpplen?

Omplantering och jordtrötthet – vad kan man göra?

Hur trädet sköts första året efter plantering, beskärning den första tiden.

17.30–18.30 Middag

18.30–19.30 Presentation av Föreningen Sörmlandsäpplen av Charlotte Sommarin och Roger Tiefensee. Roger, en av föreningens odlare som beställde träd 2015 vilka planterades våren 2018, berättar om sin “resa” från entusiast till odlare. Roger går igenom och presenterar sina kalkyler samt kommersiella möjligheter med fruktodling – bordsfrukt, industrifrukt för förädling, turism.

Lite om stöd för ekologisk odling – hur det hittills varit, och vad vi vet om framtiden (Kirsten)

Lördag 13 februari

8.30–11.00 Studiebesök på Gräna Fruktodling & Granums musteri

11.00–11.15 Återsamling på Wiks slott, snabbfika

11.15–12.00 Växtskydd de första åren. Skadegörare i äpplen samt strategier för att hantera dem. Ekologiska bekämpningsmedel och metoder. Vad är behörighet – och behövs det i eko-odling? Nyttodjur, biologisk mångfald, blomstrimmor, lähäckar, daggmaskar, mykorrhiza och bokashi. Och bladgödsling + vätmedel.

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.50 Växtskydd fortsättning

14.50–15.15 Fika

15.15–15.30 Kort om rådgivning och gödselsplaner

15.30–16.00 Avslutande diskussion

Övrigt

Hitta till Wiks slott Länk till annan webbplats.

Anmälan

Du anmäler dig via Länsstyrelsen i Stockholms webbplats.
Länk till länsstyrelsen i Stockholms kalender med anmälningsformulär. Länk till annan webbplats.

Övernattning

Långväga kursdeltagare har möjlighet att övernatta. Övernattning (975 kr inkl moms) bokas separat av varje deltagare till Åsa Pettersson.

Om du får förhinder

Avanmäl dig snarast! Vid avanmälan mindre än en månad före kursstart får du betala för bokad mat.

Vett och etikett kring corona/covid-19

Om du som anmäld deltagare känner dig förkyld eller har avvikande symptom så uppmanar vi dig att stanna hemma. På kursen håller vi avstånd till varandra och hälsar inte på varandra fysiskt på något sätt. Behöver man nysa eller hosta görs detta i armvecket. Tack för visad hänsyn!

OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, därför kan aktiviteten komma att ändras/ställas in på grund av corona/covid-19. Vi uppdaterar vår kalender på länsstyrelsens webbplats och meddelar dig som anmält dig till en aktivitet vid eventuella ändringar.

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten. Som deltagare behöver du därför även uppge en del personuppgifter i din anmälan. 

Logga sörmlandsäpplen
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
VAR:
Wiks slott, Uppsala
KOSTNAD:
Kostnadsfritt, men kostnad för mat/fika tillkommer, 1 100 kr inklusive moms betalas på plats
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 jan 2021

Kontakt