23- 29 nov 2020 klocka 10.00 - 09.00

En vecka fri från våld – webbföreläsningar

Illustration av en våldsspiral och en kalender med datumet 16-23 november

En vecka fri från våld är ett initiativ som leds av Unizon och MÄN, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och Regioner. Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder under veckan dagliga föreläsningar om våld och våldsprevention och vill samtidigt lyfta fram andra aktiviteter i länet under veckan.

Utifrån Länsstyrelsens regeringsuppdrag att stärka och stödja samordningen av insatser för området mäns våld mot kvinnor uppmärksammar vi under En vecka fri från våld det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör och hur vi tillsammans kan sprida kunskapen om att våld går att förebygga. I samband med veckan uppmärksammar vi också FN:s internationella dag den 25 november för avskaffandet av våld mot kvinnor, även kallad Orange Day.

Länsstyrelsen bjuder in till korta dagliga föreläsningar som belyser våld och våldsprevention ur olika perspektiv.

Se även andra arrangörers aktiviteter under Program för övriga aktiviteter i länet.

Anmälan

Anmälan görs i formuläret nedan senast den 19 november. Vid anmälan uppger du vilken/vilka föreläsningar du är intresserad av. Länkar för att ansluta till samtliga föreläsningar skickas ut på måndag den 23 november.

Program

Länsstyrelsen i Örebro län ordnar följande webbföreläsningar:

Måndag

Tema: Storstadskartläggningen om hedersrelaterat våld och förtryck.
Tid: 13.00-13.45.
Föreläsare: Runa Baianstovu och Sofia Strid, Örebro universitet.

Tisdag

Tema: Stalking – att vara utsatt för hot och trakasserier
Tid: 11.00 - 11.45.
Föreläsare: Susanne Strand, Örebro universitet.

Onsdag

Tema: Går våld att förebygga och vad är en effektiv våldsförebyggande metod?
Tid: 8.45-9.45.
Föreläsare: Dennis Nyström, MÄN.

Torsdag

Tema: Våldshubbens konferens med tema "Våld och utsatthet i kriser”.
Tid: 08.30 - 12.50.
Föreläsare: Anmälan till torsdagens konferens sker på Örebro universitets webbplats Länk till annan webbplats..

Fredag

Tema: Hedersrelaterat våld och förtryck ur ett funktionshindersperspektiv.
Tid: 13.00 - 13.45.
Föreläsare: Serine Gunnarsson, sakkunnig, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtyck.

Flera aktörer i länet genomför aktiviteter under veckan. Anmälan sker till respektive arrangör.

Program

Datum

Beskrivning av aktivitet

Måndag 23 nov

Informationsträff om en vecka fri från våld
Digitalt via Skype, Folketshus Vivalla.
Anmäl: info@fhvivalla.se
Tid: 17.00–19.00

Tisdag 24 nov

SVT:s Dokumentärserie En våldsam kärlek
Ett avsnitt kommer att visas och sedan förs en diskussion.
Digitalt via Skype, Folketshus Vivalla.
Anmäl: info@fhvivalla.se
Tid: 17.00–18.00

Onsdag 25 nov

Föreläsning: Våld måste få sitt slut
Föreläsare Rachida Ettalbi är representant för föreningen Starka broar.
Digitalt via Skype, Folketshus Vivalla.
Anmäl: info@fhvivalla.se
Tid: 17.00–18.30

Onsdag 25 nov

STOPP-ickevåld informerar om sin verksamhet
Plats: Sjöängsskolan i Askersund (foajén)
Tid: 18.00–19.45

Onsdag 25 nov

Upplysning av Svampen i orange,

Zonta International uppmärksammar FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Torsdag 26 nov

Våldshubbens konferens, tema: Våld i kriser

https://www.oru.se/forskning/forskningsproj/jps/valdshubben-vid-orebro-universitet/

För närvarande full, men möjlighet att stå på väntelista finns.

Torsdag 26 nov

Föreläsning om unga vuxna, Samtal om våld
Peter Strand och Therese Lindström från Örebro läns mansmottagning kommer att berätta om ickevåldsträd när det kommer till högstadie- och gymnasieungdomar. Martha Wicklund Kommunalråd kommer att prata om våld mot kvinnor/tjejer och hur det påverkas med pandemin.

Digitalt via Skype, Digitalt via Skype, Folketshus Vivalla.
Anmäl: info@fhvivalla.se
Tid: 17.00–18.30

Fredag 27 nov

STOPP-ickevåld – aktiviteter med ungdomar
Plats: Sjöängskolans ungdomsgård
Tid: 15.00–21.00

Fredag 27 nov

Samtalsträffar

Gäster som deltar är Gunilla Sandlund arbetar som kurator på Kvinnohuset. Gunilla kommer att berätta om kvinnohusets verksamhet, om mäns våld mot kvinnor och vad man kan göra för att söka hjälp till en anhörig eller om man är själv utsatt. Helena Vilhelmsson Riksdagsledamot och Abbe Ibrahim Muhammed vice ordförande i vuxenutbildning och arbetsmarknadsnämnden i Örebro kommun. Helena och Abbe kommer lyfta upp ämnet mäns våld mot kvinnor.

Digitalt via Skype, Folketshus Vivalla.
Anmäl: info@fhvivalla.se
Tid: 17.00–18.30

Anmälan till Länsstyrelsens aktiviteter

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 nov 2020

Kontakt