14- 18 jan 2021 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning om våld i barnavårdsutredningar

Länsstyrelsen Örebro län bjuder in till en webbutbildning på två dagar om socialtjänstens arbete med barn som upplever våld i nära relationer, vilket omfattar både barns egen våldsutsatthet och barn som bevittnat våld mot omsorgsperson. Dagarna kommer framförallt att fokusera på det praktiska arbetet inom socialtjänsten och hur socialtjänsten säkerställer att barnen får stöd och skydd.

Utbildningen består bland annat av föreläsning, grupparbete med utredningar och riskbedömningar om barn som upplever våld i nära relationer.

Utbildarna

Utbildar gör Linn Moser Hällen och Marina Berman. Linn är socionom och föreläsare om våld i nära relationer med lång erfarenhet av handläggning, samordning och arbetsledning i arbetet med våld i nära relationer inom socialtjänsten. En av författarna till boken Våld i nära relationer socialt arbete i forskning, teori och praktik. Marina är utbildare och föreläsare om våld i nära relationer och har fokus på barn.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till socialsekreterare som handlägger ärenden för barn som upplever våld i nära relationer, t.ex du som gör barnavårdsutredningar.

Anmälan

Deltagande är gratis och anmälan görs senast den 15 december längre ner på denna sida. Länk till webbinariet skickas ut efter sista anmälningsdag. Max 90 platser.

Program dag 1

 • Forskning, teori och praktisk erfarenhet om barn som upplever våld i nära relationer
 • Våldets uttryck ur barnets perspektiv
 • Våldets konsekvenser
 • Barns strategier
 • Våld och föräldraskap
 • Lagstiftning som påverkar socialnämndens arbete med barn som upplever våld i nära relationer.

Program dag 2

 • Hur lagstiftningen kan omsättas i praktiken
 • Vad bör och kan en barnavårdsutredning om upplevt våld innehålla
 • Våld i barnavårdsutredningar – utmaningar och möjligheter
 • Att dokumentera våldet
 • Praktiskt utredningsarbete
 • Att ha utredande samtal med våldsutövande föräldrar
 • Att ha utredande samtal med våldsutsatta föräldrar.

Anmälan

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 dec 2020

Kontakt