12 sep 2020 klocka 10.00 - 13.00

Guidning i månadens naturreservat Lidetorpsmon

Gles tallskog på sluttande mark

Tallskogen sluttar ner i den stora dödisgropen i Lidetorpsmon. Foto: Länsstyrelsen

Välkommen till en guidad tur i naturreservat Lidetorpsmon i Degerfors kommun. Vi vandrar tillsammans längs kanten av den stora dödisgropen och lär oss mer om hur landkskapet formats och platsens speciella naturvärden.

Med anledning av coronaviruset kommer vi ha en begränsning av antal deltagare på guidningen. Deltagarna uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats som att hålla avstånd till varandra och att INTE delta om de är sjuka eller tillhör någon riskgrupp. Ingen samåkning kan utlovas från arrangörerna utifrån rådande omständigheter.

Läs mer om naturreservatet Lidetorpsmon och hur du hittar dit

Samling: vid reservatets parkering kl 10

Arrangeras av: Hopajolalänk till annan webbplats, Länsstyrelsen och Degerfors kommunlänk till annan webbplats

VAR: Naturreservatet Lidetorpsmon, Degerfors kommun

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt