02 sep 2020 klocka 09.30 - 15.00

Hästar på naturbetesmarker (tillfälle 2)

Foto: Inger Pehrson.

Har du funderat på att låta dina hästar beta naturbetesmarker eller använder du redan sådana marker? Äger du marker som skulle kunna betas av hästar? Vill du veta mer om alla fördelar med hästbete på naturbetesmarker och hur man får bra resultat?

På nedanstående kurs, som vänder sig till olika typer av hästföretagare, hästägare och markägare, kan du bland annat lära dig mer om:

  • Naturbetesmarkernas betydelse för djurvälfärd och hästarnas utveckling och hållbarhet
  • Hur man kan få tillgång till naturbetesmarker att beta
  • Vad man ska tänka på när det gäller avtal
  • Vilka hästar som passar på olika typer av naturbetesmarker
  • Betesekologi – samspelet mellan hästar och betesväxter
  • Hur man ska planera och genomföra betesdriften för bästa resultat

Kursen kommer att äga rum ute i betesmarkerna, med möjlighet till väderskydd vid eventuellt regn vid fika och lunch. Var och en tar med sig egen förmiddagsfika och lunchmatsäck. Kursmaterial kommer att mailas ut till anmälda deltagare innan kursen.

Kursledare är Inger Pehrson, Palustre AB, betesexpert med mångårig erfarenhet som verksamhetsledare från intresseorganisationer, från rådgivning och forsknings- och försöksverksamhet. Inger är hästägare och har lång erfarenhet av hästbranschen.

Kursen arrangeras vid fyra olika tillfällen, den 1, 2, 12 och 13 september.

För mer information, kontakta:
Inger Pehrson, Palustre AB, inger@palustre.se, 070-820 33 12

Anmälan till kursen 2 september till Länsstyrelsen Stockholm»

VAR: Ågesta Gård och Ridskola, Vidjavägen 9, Farsta. Gårdsansvarig: Joachim Öberg

KOSTNAD: Kursen finansieras delvis med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och är kostnadsfri för deltagarna.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 aug 2020

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt