01 sep 2020 klocka 17.00 - 20.00

Fältvandring naturbetesmark häst/får/nöt

Ulrika Hägertorp

I Södermanland finns stora arealer värdefull naturbetesmark som riskerar att växa igen när antalet nötkreatur minskar. Där kan hästarna göra en insats! Många hästar går idag i rastfållor och på åkermarksbeten, trots att de skulle kunna beta naturbetesmark. Genom att beta naturbetesmark bidrar du till öppna och variationsrika landskap där många arter av växter, fåglar och insekter kan leva.

Länsstyrelsen i Södermanlands län anordnar i september en fältvandring i Västra Grysta med särskild fokus på häst i naturbetesmark, men även andra djurslag. Under fältvandringen kommer vi att prata om skötsel av naturbeten och vilka ekonomiska ersättningar det finns att söka. Margareta Bendroth, agronom och hästrådgivare från Hushållningssällskapet, medverkar och berättar om hur hästen kan hjälpa till att hålla våra värdefulla naturbetesmarker öppna. Vandringen är kostnadsfri.

VAR: Västra Grysta 1, Flen

 NÄR: 1 september kl. 17.00 – 20.00

KOSTNAD: Kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 augusti

Anmälan till Länsstyrelsen i Södermanland»

Vid frågor är du välkommen att kontakta:

Malin Almquist

010-223 43 66

malin.almquist@lansstyrelsen.se

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten.

Vett och etikett kring Corona/Covid-19

Om du som anmäld deltagare känner dig förkyld eller har avvikande symptom så uppmanar vi dig att stanna hemma. På fältvandringen håller vi avstånd till varandra och hälsar inte på varandra fysiskt på något sätt. Behöver man nysa eller hosta görs detta i armvecket. Tack för visad hänsyn!

OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, därför kan aktiviteterna komma att ändras/ställas in på grund av Corona/Covid-19. Vi uppdaterar vår kalender på länsstyrelsens webbplats och meddelar dig som anmält dig till en aktivitet vid eventuella ändringar.

EU-logga

VAR: Västra Grysta 1, Flen

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 aug 2020

Kontakt