01 okt 2020 klocka 08.30 - 12.30

Webbkonferens: Rätten till arbete – om diskriminering av utsatta grupper på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden och samhället ska erbjuda lika rättigheter och möjligheter för alla. Trots detta vet vi att diskriminering både förekommer och är utbredd. Med utgångspunkt i utsatta grupper på arbetsmarknaden, bland annat nyanlända och personer med funktionsnedsättningar, bjuder Länsstyrelsen i Örebro län in till en konferens som bland annat kommer att belysa diskrimineringslagen och hur normer och föreställningar kan brytas.

Diskriminering är ett stort och allvarligt samhällsproblem ur ett rättighetsperspektiv. Det är
också ett hinder för samhällsutveckling och tillväxt, eftersom kompetens och resurser inte tas
tillvara. Diskriminering måste uppmärksammas och synliggöras utifrån olika perspektiv och
utgångspunkter som baseras på kunskap. Sådan kunskap är en viktig pusselbit för att förstå hur
diskriminering kan motverkas och hur lika rättigheter och möjligheter kan främjas. Först när vi
lyckas med detta kan arbetsmarknaden öppnas för fler grupper utanför normen.

Medverkar gör representanter från Diskrimineringsombudsmannen, Örebro rättighetscenter, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län, FINSAM och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Målgrupp

Konferensen riktar sig i första hand till politiker, chefer, HR-ansvariga, arbetsmarknadshandläggare m.fl. i offentlig verksamhet. Även personer från näringsliv och civilsamhälle är välkomna att delta.

Anmälan

Deltagande är gratis och anmälan görs senast den 25 september längre ner på denna sida. Länk till konferensen skickas till registrerad e-post efter sista anmälningsdag.

Program

Mer information om dagens program kommer längre fram.

Anmälan

VAR: Webbsänd. Länk mejlas ut efter sista anmälningsdag.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 sep 2020

Kontakt