02 jun 2020 klocka 10.00 - 11.00

Informationsmöte om stödet för tillfälligt sänkta hyror

Varmt välkommen till ett informationsmöte om stödet för tillfälligt sänkta hyror med anledning av Coronakrisen.

Landshövding Maria Larsson och Länsstyrelsen i Örebro län bjuder in fastighetsägare som verkar i länet tll ett informationsmöte den 2 juni. Informationsmötet hålls mot bakgrund av att regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher.

Information om stödet

För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset covid-19 har regeringen beslutat att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för vissa utsatta branscher. Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 i dessa branscher kan söka stöd för att kompensera en del av hyresrabatten. Stödet söks av hyresvärden i efterhand. Ansökan kan göras från den 1 juli 2020.

Målgrupp

Fastighetsägare

Program för dagen

Dagordning i kort:

  • Inledning, landshövding Maria Larsson
  • Information från Länsstyrelsen om stödet och hur processen går till
  • Möjlighet att ställa frågor.

Tid och plats

Mötet hålls digitalt över skype den 2 juni klockan 10-11. Det går bra att delta via telefon.

Anmäl ditt deltagande

Anmäl dtt deltagande till:

Ragnhild Christiansen
Projektledare & Stabskoordinator
Skicka e-post till Ragnhild Christiansen
Telefon 010-224 87 01 

VAR: Digitalt, över skype och telefon

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 jun 2020

Kontakt