11 jun 2020 klocka 13.00 - 15.30

Webbinarium - Riskhantering och riskbedömning i våldsärenden

Länsstyrelsen i Örebro bjuder tillsammans med Örebro Universitet och Karlstad Universitet in till ett halvdagswebinarium om riskbedömning i våldsärenden, med ett särskilt fokus på riskhantering och val av skyddsinsats för personer utsatta för våld i nära relation

Det nya coronavirusets spridning är en global kris för människors liv och hälsa. När mer tid tillbringas hemma riskerar vardagen dessutom att förvärras för barn och unga som far illa i sin hemmiljö liksom för vuxna som utsätts för våld i nära relation, inklusive de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Isolering kan medföra en längre tid utan avbrott tillsammans med våldsutövare samt att tillgång till stödinsatser försvåras.

Detta utbildningstillfälle om våld i nära relation innefattar hur man på ett bra sätt kan genomföra riskhantering med utgångspunkt i den riskbedömning som är genomförd och vad man särskilt kan tänka på för att skydda den utsatta.

Genomgång av hur riskfaktorer, sårbarhetsfaktorer och skyddsfaktorer påverkar riskhantering och val av skyddsinsats. Ett särskilt fokus kommer att vara på sårbara grupper som hedersrelaterat våld, äldre och utsatta med funktionsvariationer.

Utbildningen kommer varvas med genomgång av olika tänkbara scenarion hur Corona krisen kan tänkas påverka våldet och de utsattas situation. Vi avslutar med frågor och gemensamma diskussioner om vad samhället skulle behöva ta höjd för när isoleringen börjar avta och samhället återgår till en någorlunda normal verksamhet igen.

Anmälan

Deltagande är gratis och anmälan görs senast den 4 juni längre ner på denna sida. Anmälan är obligatorisk för deltagande och länk till utbildningen skickas ut till angiven mejladress efter sista anmälningsdag. 

Program

13:00 Välkomna

13:10 Susanne Strand: Isolering bidrar till ökad risk för våld i nära relation - hur kan vi bättre nå och hjälpa de utsatta?

14:00 Kort paus

14:10 Helén Olsson: Unga vuxna hedersvåldsutsattas upplevelser av stöd och hjälp från socialtjänsten - vilka är behoven?

15:00 Diskussion i mindre grupper

15:30 Avslut

Anmälan

VAR: Webbinarium - länk skickas ut efter sista anmälningsdag

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 jun 2020

Kontakt