10- 11 nov 2020 klocka 09.00 - 15.00

Kunskaps- och inspirationsdagar i strukturerat brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete

Under hösten 2020 erbjuder länsstyrelserna i Mellansverige i kunskaps- och inspirationsdagar om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Dagarna arrangeras i samverkan med Örebro universitet.


OBS - Denna utbildning kommer inte längre arrangeras på Sätra Brunn utan sker digitalt via Zoom.

Syftet med dagarna är att ge dig ökade kunskaper om hur du/ni kan utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet till att bli mer strukturerat och kunskapsbaserat. Exempel på innehåll: Social och situationell prevention, kartläggning, lägesbild, orsaksanalys, val av insatser, uppföljning och återkoppling. Föreläser gör Henrik Andershed, professor i kriminlogi och psykologi på Örebro universitet.

Denna utbildning har erbjudits flera gånger tidigare under 2018 och 2019 med stor framgång.

Målgrupp

Utbildningen lämpar sig både för tjänstemän och politiker. Vi ser gärna representanter från polisen, samt andra aktörer av relevans inom det brottsförebyggande arbetet i Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län.

Anmälan

Deltagande är gratis och anmälan görs senast den 9 oktober längre ner på denna sida. Din anmälan är bindande men kan överlåtas till kollega.

Tider för utbildningen är klockan 09.00 - 15.00 dag 1 och klockan 09.00 - 15.00 dag 2.
Dagarna genomförs digitalt via verktyget Zoom. Anslutningslänk skickas till anmäld e-post ungefär en vecka innan utbildningen.

Anmälan

VAR: Digitalt möte via Zoom

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 09 okt 2020

Kontakt