19 feb 2020 klocka 09.30 - 15.30

Kursträff ekopotatis med fokus på kvalitet

Interiörbild från Landsberga café

Programpunkter:

  • Rhizoctonia, knäpparlarver. Redovisning försök i ekopotatis, samt åtgärder, Åsa Rölin
  • Potatis till storhushåll. Kvalitetskrav på skalpotatis. Hur går den industriella processen till på Vätternpotatis. Vilka sorter fungerar. Anders Dahlqvist Vätternpotatis
  • Sortval, Åsa Rölin
  • Kvalitetskrav på ekopotatis, enkätsvar och rapport från projektet "Mer ekologisk potatis i offentlig sektor", Eva Fröman, Ekomatcentrum och Åsa Rölin
  • Gödsling och sortens påverkan på kokkvalitet, Åsa Rölin • Rapport från en studieresa till ekologiska potatisodlingar i Tyskland hösten 2019 Åsa Rölin

Frågor, diskussion och erfarenhetsutbyte är en viktig del under hela kursdagen.

Samling med kaffe kl. 9.30. Programmet startar kl. 10.00.

Medverkande

Åsa Rölin, Potatiskonsult, Anders Dahlqvist, Vätternpotatis, Eva Fröman, Ekomatcentrum

Information och anmälan

Åsa Rölin

0790-74 54 24

asa.rolin@potatiskonsult.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Åsa Rölin potatiskonsult

VAR: Lunchgården, på Aspholmen, Skvadronvägen 11, Örebro.

KOSTNAD: Aktiviteten är kostnadsfri då den finansieras via Landsbygdsprogrammet. Kostnad för lunch och kaffe betalas av var och en på plats.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 feb 2020

Kontakt