14 feb 2020 klocka 13.00 - 16.00

Bördighet och jordhälsa

Interiörbild från Landsberga café

Hur upprätthålls bördigheten? Vad kan man göra för att gynna jordhälsa? Få en fördjupad bild av bördighet och jordhälsa och information om praktiska åtgärder.

En eftermiddag där rådgivaren Hanna Williams går igenom den senaste kunskapen kring jordhälsa och hur man arbetar med att öka den på gårdsnivå.

Fokus kommer att ligga på positiva effekter för vattenkvalitet i närliggande vattendrag.
Vi diskuterar även vilka metoder och verktyg man kan använda för att gynna jordhälsa, såsom mellangrödor och minimerad jordbearbetning.

Medverkande

Hanna Williams, Agronom med inriktning på jordhälsa och bördighet

Information och anmälan

Anna Eklund, LEVA Hjälmarens vattenvårdsförbund

070-251 18 72

anna.eklund@hjvvf.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

    .

greppa näringen logga

VAR: Församlingshemmet i Närkes Kil

KOSTNAD: Träffen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 feb 2020

Kontakt