10- 11 mar 2020 klocka 09.00 - 15.00

Nationell nätverksträff föräldraskapsstöd

Två dagar om hur länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldraskapsstödet

Länsstyrelserna har i uppdrag att stödja aktörer på regional och lokal nivå för att utveckla stöd i föräldraskapet under barnets hela uppväxt, med fokus på universell nivå. I uppdraget ska länsstyrelserna stödja genomförandet av den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd. Välkommen till vårens nationella nätverksträff där länsstyrelsernas samordnare inom uppdraget träffas för att utbyta erfarenheter, dra lärdom från varandra och planera arbetet inom uppdraget. Även chefer inom social hållbarhet är välkomna att delta.

Tema

Arbetssätt för att stödja genomförandet av den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd.

Målgrupp

Föräldraskapsstödssamordnare och respektive chefer på länsstyrelserna.

Anmälningsinformation

Anmälan hittas längre ner på denna sida och görs senast den 28 februari. Deltagande inklusive mat är kostnadsfritt, men du betalar och bokar din egen resa och boende.

Program

Anmälan

VAR: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Resa och boende betalas samt bokas av deltagare

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 feb 2020

Kontakt