17- 18 mar 2020 klocka 09.45 - 15.00

INSTÄLLT -

Fördjupningsdagar för lokala ANDT-samordnare och kontaktpersoner i åtta län

Välkommen till två fördjupningsdagar inom ANDTS-området.

Länsstyrelsen vill med dessa dagar ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande. Fokus under dagarna kommer att vara ANDTS-strategins framtid och narkotika samt barnkonventionen utifrån ett ANDTS-perspektiv.
Vid anmälan förutsätter vi att du deltar hela konferensen.

Målgrupp

Samordnare och kontaktpersoner med ansvar för ANDTS-arbetet i de 93 kommunerna i de åtta mellansvenska länen är välkomna. Till de mellansvenska länen hör Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Södermanland, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland.

Anmälningsinformation

Anmälan hittas längre ner på denna sida och görs senast den 7 februari klockan 12.00. Deltagande inklusive mat och boende är gratis, men du betalar din egen resa.
Vid uteblivet deltagande eller avanmälan senare än 14 dagar innan träff debiteras full kostnad på 3000 kronor. Glöm ej att uppge eventuella kostönskemål eller allergener vid anmälan då maten förbeställs.


Program dag 1: Tema ANDTS-strategins framtid och narkotika

09:30 Fika

10:00 Välkomna

Minoo Akhtarzand, Landshövding Västmanland

10:30 Aktuellt inom ANDT-politiken

Magnus Jonsson, Regeringskansliet

11:10 Paus

11:20 Diskussionspass: Ny ANDT-strategi

12:00 Lunch

13:00 Cannabis och skadereducering - fakta, politik, historia

Pelle Olsson, författare och föreläsare

14:00 Diskussionspass: Cannabis: Harmlös rekreation eller farlig drog?

15:00 Fika

15:30 Mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten

RISE

16:15 Fortsatt diskussion om bildande av nätverk kring mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten

16:45 Avslutning för dagen

19:00 Gemensam middag

Program dag 2: Tema Barnkonventionen - utifrån ANDT perspektiv

08:30 Reflektioner från gårdagen

08:45 Barnkonventionen är lag, vad innebär det för ANDTS-arbetet

Åsa Ekman, Konsult barnets rättigheter

10:30 Fika och diskussion

11:15 Uppsamling av diskussion

11:30 CAN och barn i missbruksmiljö

Kristofer Odö, samordnare, CAN

12:00 Lunch

13:00 Nationellt kompetenscentrum och barn som anhöriga

Hanna Anderstedt, NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga
– för ett anhörigvänligt samhälle

13:30 Att göra barns röster hörda
Christine Demetriades, Eleonora gruppen

14:00 Hur kan vi lokalt synliggöra barnperspektivet och barns behov av stöd

Erfarenhetsutbyte

14:30 Avslut

15:00 Fika to go

Anmälan

VAR: Elite Stadshotell, Västerås

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 mar 2020

Kontakt