05 nov 2020 klocka 08.00 - 12.00

Våldsförebyggande arbete i skolan 2 – hur kan vi arbeta med barn och unga för att förebygga våld?

OBS - NOTERA ATT DENNA UTBILDNING ÄR FLYTTAD TILL DEN 5/11. SAMMA TID OCH PLATS GÄLLER. Kontakta Madina.sidiki@lansstyrelsen.se för mer information eller avanmälan.

Hur förebygger du våld i skolmiljö? Hur kan skolan bli bättre på att förstå och se våldet? Vad finns det för redskap och hur kan vi skapa trygga miljöer för alla barn?

I augusti 2019 anordnade Länsstyrelsen och Region Örebro Län en utbildningsdag för personal inom skolan kring våldsförebyggande arbete. Nu kommer fortsättningen! Under våren 2020 ordnas två halvdagarsseminarium med olika teman för samma målgrupp.

Dagarna kommer innehålla kunskap, metoder och redskap för det dagliga mötet med barn och föräldrar och utgör en del i arbetet för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Detta seminarium kommer handla om arbete med jämställdhet.
Mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av ett samhälle som inte är jämställt. För att våldet ska minska så behöver vi arbeta förebyggande med fokus på maskulinitetsnormer. Föreställningar om könsnormer upprätthålls av både kvinnor och män, men hur gör vi för att motverka dom i skolan?

Målgrupp

Du som arbetar inom eller i ditt yrke har koppling till skolan.

Anmälningsinformation

Anmälan görs längre ner på denna sida. Deltagande är gratis och görs senast den 16 april. Vid uteblivet deltagande debiteras en avgift om 350 kronor.

Vid fullbokat seminarium har Länsstyrelsen rätt att prioritera bland vilka som får komma, för att möjliggöra god spridning.

Program

08.00 Registrering

08.30 Jämställdhet i skolan, Maria Hulth

Maria Hulth är en av grundarna av Jämställt AB. Hon är expert på jämställdhet och normkritik och har stor erfarenhet av att arbeta med dessa frågor praktiken. Maria är utbildad genusvetare och etnolog. I över 10 år har Maria arbetat med utbildning av skolor, förskolor, företag, organisationer, kommuner och myndigheter kring jämställdhet och normkritik. Tidigare har Maria arbetet som jämställdhetsexpert på Lärarhögskolan i Stockholm och arbetat med breddad rekrytering på Stockholms universitet. www.jamstallt.selänk till annan webbplats

Inklusive fikapaus.

12.00 Avslut av dagen

Anmälan

VAR: City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 apr 2020

Kontakt