12 feb 2020 klocka 08.00 - 12.00

Våldsförebyggande arbete i skolan 1 – hur kan vi arbeta med barn och unga för att förebygga våld?

Hur förebygger du våld i skolmiljö? Hur kan skolan bli bättre på att förstå och se våldet? Vad finns det för redskap och hur kan vi skapa trygga miljöer för alla barn?

I augusti 2019 anordnade Länsstyrelsen och Region Örebro Län en utbildningsdag för personal inom skolan kring våldsförebyggande arbete. Nu kommer fortsättningen! Under våren 2020 ordnas två halvdagarsseminarium med olika teman för samma målgrupp.

Dagarna kommer innehålla kunskap, metoder och redskap för det dagliga mötet med barn och föräldrar och utgör en del i arbetet för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Detta seminarium kommer handla om arbete med hedersfrågan.
Det finns en risk att hederstänkande underskattas och missförstås av personer som inte själva lever med hedersnormer. Hur kan vi inom skolans värld beakta den betydelse hedersnormer kan ha för såväl våldsutsatt som våldsutövare?

Målgrupp

Du som arbetar inom eller i ditt yrke har koppling till skolan.

Anmälningsinformation

Anmälan görs längre ner på denna sida. Deltagande är gratis och görs senast den 5 februari. Vid uteblivet deltagande debiteras en avgift om 350 kronor.

Vid fullbokat seminarium har Länsstyrelsen rätt att prioritera bland vilka som får komma, för att möjliggöra god spridning.

Program

08.00 Registrering

08.30 Människan bakom uniformen, Beston Kalefa

Beston är huvudansvarig för mänskliga rättigheter med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och i sitt arbete på Tegelbruket kommer Beston dagligen i kontakt med ungdomar som lever under olika förtryck eller utmaningar. Beston kommer berätta om de förväntningar vi har på barn och unga är rimliga samt hur viktiga vi är i skapandet av ett hållbart samhälle.

09.30 Fikapaus

09.45 Heder i en skolkontext, Hoshi Kafashi

Hoshi Kafashi, sakkunnig i Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Hoshi har sedan 2010 arbetat med förebyggande arbete och pojkarnas roll i en hederskontext inom skola och fritid. Hur förändrar man attityder och värderingar och hur bemöter man barn och unga som lever med utsatthet.

12.00 Avslut av dagen

Anmälan

VAR: City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 feb 2020

Kontakt