Landshövdingens kalender

Vecka 50

Måndag

Interna möten

Sammanträde med Insynsrådet, Residenset

Mottagning, elever från Lundbergs Skola, Residenset

 

Tisdag

Totalförsvarets chefsmöte, Stockholm

 

Onsdag

Samverkansrådet Mellersta förvaltningsområdet, Stockholm

Landshövdingemöte, Stockholm

  

Torsdag

Samhällsråd T, Residenset

Nätverkslunch, Danske Bank

Interna möten

Luciakaffe för valarbetare, Residenset

 

Fredag

Viltförvaltningsdelegationen, Residenset

Avtackning av landshövding Kenneth Johansson, Karlstad 

Lördag

-

 

Söndag

-

 

Förfrågningar

Förfrågningar avseende landshövdingens medverkan vid olika möten och evenemang ställs till chefssekreterare Lill Svedberg via mejl (se kontaktuppgifter nedan).

Kontakt