Landshövdingens kalender

Vecka 39

Måndag

Interna möten

 

Tisdag

Studiebesök tillsammans med Per Erikssons stiftelse, Gävle/Hofors

 

Onsdag

Sammanträde med Dricksvattenrådet, Uppsala

Mingelmöte "After Torkan", Kvinnerstaskolan

 

Torsdag

Inledning Lärvux Rikskonferens 2018, Elite Stora Hotellet

Mottagning, delegation från Kina, Residenset

 

Fredag

-

 

Lördag

-

 

Söndag

-

 

Förfrågningar

Förfrågningar avseende landshövdingens medverkan vid olika möten och evenemang ställs till chefssekreterare Lill Svedberg via mejl (se kontaktuppgifter nedan).

Kontakt