Publiceringsdatum: 1 oktober 2018

Fler älgar planeras fällas under årets älgjakt

Illustration, älg

Om en vecka, måndagen den 8 oktober startar älgjakten i Örebro län. Totalt planeras 2 217 älgar fällas under jakten, vilket är något fler än året innan. Jaktperioden kan i vissa områden pågå till februari nästa år.

Nu är den sista älgskötselplanen fastställd och Länsstyrelsen kan konstatera att det planeras att fällas 2 217 älgar i Örebro läns älgförvaltningsområden under jakten 2018/19. Detta är något fler än förra året då 2 065 älgar planerades att fällas (1 828 fälldes).

– Anledningen till att antalet älgar som planeras att fällas är något fler än året innan, är främst att det i ett par av länets sju älgförvaltningsområden bedöms finnas färre vargrevir. När antalet vargar minskar inom ett älgförvaltningsområde behöver avskjutningen av älg öka lokalt för att hålla älgstammen på en rimlig nivå, säger Johanna Månsson Wikland, vilthandläggare på Länsstyrelsen.

Därför bedrivs älgjakten

I Sverige finns relativt gott om älg och det är viktigt att älgstammen hålls på en lämplig nivå. För att anpassa älgstammens storlek arbetar jägare och markägare tillsammans för att bedöma hur mycket älg som bör fällas. Bedömningen baseras på en rad olika faktorer, bland annat

  • hur stor älgstammen är
  • tillgången på föda
  • skadepåverkan som älgen har på skogen
  • antalet viltolyckor i trafiken
  • antalet vargrevir
  • hur älgarna påverkar vissa arter. Arter kan missgynnas av att älgen äter för mycket lövsly och lövträden som arterna är beroende av, hinner inte växa sig gamla.

Det går bra att vara i skogen under jakten

De som vill ge sig ut i skog och mark under älgjakten kan göra det. Jägarna vet att andra rör sig i skogen och tar stor hänsyn till det. De två första älgjaktveckorna är det som mest jägare ute och bedriver jakt vilket kan vara bra att känna till. Klä dig gärna på ett sätt så att du syns väl, använd gärna en reflexväst. Tänk på att inte störa jakten om du stöter på jägare. Ge dig tillkänna och lämna därefter lugnt platsen.

Kontakt