Publiceringsdatum: 2 juli 2018

Beslut om eldningsförbud i
Örebro län

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap 7 § förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) att förbjuda all eldning utomhus.

Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.
 
Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningstjänsten i respektive kommun.
 
Upplysningar om när förbudet hävs lämnas på SOS Alarms telefonsvarare 019-18 99 05, av Länsstyrelsen i Örebro län eller den lokala räddningstjänsten.
 
Denna föreskrift träder i kraft 2018-07-03 kl. 08.00 och gäller tills vidare. 

Beslut om eldningsförbud i Örebro län (pdf)PDF

Tillfällig föreskrift om eldningsförbud 18FS 2018:6 (pdf)PDF

Kontakt