Publiceringsdatum: 28 juni 2018

Beslut Fimmersta Trä & Bygg AB, bergtäkt Finnerödja,  Laxå kommun 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen har den 20 juni 2018 meddelat beslut i ärende angående tillstånd enligt miljöbalken till Fimmersta Trä & Bygg AB för verksamheten vid bergtäkt på fastigheten Finnerödja 3:22 i Laxå kommun.

Beslutet finns tillgängligt på kontoret i Laxå kommun till och med den 25 juli 2018.

För att överklaga

Beslutet kan överklagas. För att överklaga beslutet ska brev om detta ha inkommit senast den 25 juli 2018 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se.

Ärendets diarienummer, 551-6843-2017, bör anges.

Kontakt